skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Mỹ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Liberalism and American identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalism and American identity

Garry Patrick M.

Kent, Ohio : Kent State University Press, c1992. - (320.5 GAR 1992) - ISBN0873384512 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
John Dewey and the high tide of American liberalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Dewey and the high tide of American liberalism

Ryan Alan

New York : W.W. Norton, c1995. - (191 RYA 1995) - ISBN0393037738

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Modern democracies : economic power versus political power
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern democracies : economic power versus political power

Duverger Maurice; Markmann Charles Lam

Illinois : The Dryden Press, 1974 - (324.973 DUV 1974) - ISBN0030076765

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Beyond political correctness : social transformation in the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond political correctness : social transformation in the United States

Cummings Michael S.

Boulder, Colo. : L. Rienner Publishers, 2001. - (320.51 CUM 2001) - ISBN1555878636 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Struggles for justice : social responsibility and the liberal state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Struggles for justice : social responsibility and the liberal state

Dawley Alan

Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press, 1991. - (320.973 DAW 1991) - ISBN0674845803 (acid-free) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Garry Patrick M
  2. Ryan Alan
  3. Cummings Michael S.
  4. Markmann Charles Lam
  5. Duverger Maurice

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...