skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 125  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Mỹ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Mỹ - Mianma từ năm 1990 đến nay : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Vũ Thị Phương Loan; Nguyễn Thị Thanh Thủy

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (327.730591 VU-L 2015)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tài liệu mới về các nước Đông Á, Châu Á - Thái Bình Dương. Quyển 1, sự hiện diện của Mỹ ở Đông Á, châu Á - Thái Bình Dương và những vấn đề liên quan

H., [2006] - (327.5 TAI(1) [2006])

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoa Kỳ kinh tế và quan hệ quốc tế : Sách chuyên khảo

Nguyễn Thiết Sơn

H. : KHXH, 2004 - (337.73 NG-S 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Trung - Mỹ từ khi Tổng thống Barack Obama lên cầm quyền : Luận văn ThS. Quốc tế học: 60 31 02 06

Ngô Tuấn Thắng; Nguyễn Huy Quý người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011 - (327.51073 NG-T 2011)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Mỹ - Ấn Độ từ năm 1991 đến nay : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Nguyễn Mai Trâm; Nguyễn Thị Thanh Thủy người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (327.73054 NG-T 2012)

Truy cập trực tuyến

6
Quan hệ Việt - Mỹ mười năm sau bình thường hóa từ đối đầu đến đối tác
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt - Mỹ mười năm sau bình thường hóa từ đối đầu đến đối tác

Lê, Linh Lan

Lê, L. L. (2005). Quan hệ Việt - Mỹ mười năm sau bình thường hóa từ đối đầu đến đối tác. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHXH&NV, T. 21, Số 2, tr. 27-35; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5583

Truy cập trực tuyến

7
Những chuyển biến trong quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines từ năm 1992 tới nay
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những chuyển biến trong quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines từ năm 1992 tới nay

Vũ, Hải Nam

114 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15823

Truy cập trực tuyến

8
Những chuyển biến trong quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines từ năm 1992 tới nay
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những chuyển biến trong quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines từ năm 1992 tới nay

Vũ, Hải Nam

114 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14707

Truy cập trực tuyến

9
Quan hệ Mỹ - Ấn Độ từ năm 1991 đến nay : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Mỹ - Ấn Độ từ năm 1991 đến nay : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Nguyễn, Mai Trâm; Nguyễn, Thị Thanh Thủy

Nguyễn,M.T. (2012). Quan hệ Mỹ - Ấn Độ từ năm 1991 đến nay.Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; 02050001104; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36522

Truy cập trực tuyến

10
Vị trí của Việt Nam trong chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vị trí của Việt Nam trong chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Dương, Thị Hồng Thái; Đinh, Thanh Tú; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Dương, T. H. T. (2018). Vị trí của Việt Nam trong chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60310206; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63594; 327.597073 DU-T 2018 / 02050005310

Truy cập trực tuyến

11
Quan hệ Philippines - Mỹ trong lĩnh vực an ninh, quân sự từ 2001 tới 2017 : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Philippines - Mỹ trong lĩnh vực an ninh, quân sự từ 2001 tới 2017 : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Vũ, Vĩnh Hà; Nguyễn, Thu Mỹ; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ, V. H. (2017). Quan hệ Philippines - Mỹ trong lĩnh vực an ninh, quân sự từ 2001 tới 2017. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60310206; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63340; 327.599073 VU-H 2017 / 02050005140

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Mỹ Ấn Độ từ năm 1991 đến nay Luận văn ThS Quan hệ quốc tế 60 31 40

Nguyễn Mai Trâm

ĐHKHXH&NV; 2012

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giữa hy vọng và lịch sử = Between hope and history : sự đối mặt của nước Mỹ trước những thách thức của thế kỷ XXI

Clinton Bill

H. : CTQG., 1997 - (320.973 CLI 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những sự kiện quan trọng trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc

Phi Bằng

Tp. HCM. : Nxb. Trẻ, 2001 - (327.51 PH-B 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Trung - Mỹ có gì mới?

Nguyễn Văn Lập Biên soạn

H. : Thông tấn, 2001 - (327.51 QUA 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Annual editions : American foreign policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual editions : American foreign policy

Hastedt Glenn P editor

Connecticut : Duskin, 2001 - (327.73 ANN 2001) - ISBN0072433469

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
17
American foreign policy 00/01
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American foreign policy 00/01

Hasted Glenn P

Connecticut : McGraw-Hill, 2000 - (327.73 AME 2000) - ISBN0072365196

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ của Mỹ với các nước lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương : Sách tham khảo

H. : CTQG, 2003 - (337.73 QUA 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự điều chỉnh chính sách của Mỹ đối với Đông Nam Á thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS Quốc tế học: 60 31 40

Nguyễn Thu Thủy; Trần Khánh Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2007 - (327.73059 NG-T 2007)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ những năm đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40

Phan Thùy Linh; Bùi Thành Nam người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (327.597073 PH-L 2012)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 125  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (9)
 2. 1985đến1996  (7)
 3. 1997đến2003  (17)
 4. 2004đến2010  (26)
 5. Sau 2010  (67)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (77)
 2. Sách  (47)
 3. Bài báo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (59)
 2. English  (33)
 3. Undetermined  (15)
 4. Chinese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...