skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Mỹ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
American immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American immigration

Jones Maldwyn A.

Chicago : University of Chicago Press, 1992. - (325.73 JON 1992) - ISBN0226406342;ISBN0226406334 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Dictionary of American immigration history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of American immigration history

Cordasco Francesco

Metuchen, N.J. : Scarecrow Press, 1990. - (325.7303 DIC 1990) - ISBN0810822415

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
We are Americans
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

We are Americans

Hoobler Dorothy; Hoobler Thomas; Scholastic Reference (Firm)

NY. : Scholastic Reference, 2003 - (304.8 HOO 2003) - ISBN0439162971

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Immigrant America : a portrait
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant America : a portrait

Portes Alejandro; Rumbaut Ruben G

Berkeley : University of California Press, c1990. - (304.8 POR 1990) - ISBN0520068947 (alk. paper);ISBN0520070380 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Emigrants and exiles : Ireland and the Irish exodus to North America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emigrants and exiles : Ireland and the Irish exodus to North America

Miller Kerby A.

New York : Oxford University Press, 1985. - (325.415 MIL 1985) - ISBN0195035941 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Quá trình nhập cư của người Hoa vào Mỹ thế kỷ XIX – XX
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình nhập cư của người Hoa vào Mỹ thế kỷ XIX – XX

Lê, Thanh Thúy

111 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9659

Truy cập trực tuyến

7
The uprooted
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The uprooted

Handlin Oscar

Boston : Little, Brown, [1990] - (325.73 HAN 1990) - ISBN0316343137 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Quá trình nhập cư của người Nhật Bản vào Mỹ từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình nhập cư của người Nhật Bản vào Mỹ từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX

Nguyễn, Thị Hạnh; Trần, Thiện Thanh

Nguyễn, T. H. (2016). Quá trình nhập cư của người Nhật Bản vào Mỹ từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11878

Truy cập trực tuyến

9
Great again : revitalizing America's entrepreneurial leadership
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Great again : revitalizing America's entrepreneurial leadership

Nothhaft Henry R.; Kline David

Boston, Mass. : Harvard Business Press, c2011. - (338 NOT 2011) - ISBN9781422158579 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxford guide to British and American culture : for learners of English

Crowther Jonathan; Kavanagh Kathryn

Oxford ; New York : Oxford University Press, c1999 - (423 OXF 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Taking sides. Clashing views in American foreign policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking sides. Clashing views in American foreign policy

Bennett Andrew; Shambaugh George E.

Dubuque, IA : McGraw Hill, c2008. - (327.73 TAK 2008) - ISBN0073397229;ISBN9780073397221

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Trong mục lục thư viện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (1)
 2. 1990đến1991  (3)
 3. 1992đến1998  (1)
 4. 1999đến2003  (2)
 5. Sau 2003  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (9)
 2. Luận án, luận văn  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shambaugh George E.
 2. Lê, Thanh Thúy
 3. Bennett Andrew
 4. Portes Alejandro
 5. Jones Maldwyn A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...