skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Luyện kim xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Drop-weight test for determination of nil-ductility transition temperature, user's experience with ASTEM method E 208 :‰ba symposium, Williamsburg, VA, 28-29 Nov. 1984
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drop-weight test for determination of nil-ductility transition temperature, user's experience with ASTEM method E 208 :‰ba symposium, Williamsburg, VA, 28-29 Nov. 1984

Holt John M; Puzak P. P

Philadelphia, PA : ASTM, 1986 - (671 DRO 1986) - ISBN0803104871

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
A manual for the chemical analysis of metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A manual for the chemical analysis of metals

Dulski Thomas R.

West Conshohocken, PA : ASTM, 1996 - (669 DUL 1996) - ISBN0803120664

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inelastic Deformation of Metals : Models, Mechanical Properties, and Metallurgy

Stouffer Donald C.; Dame L. Thomas

New York : John Wiley & Sons, INC , 1996 - (620.1 STO 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dulski Thomas R
  2. Puzak P. P
  3. Holt John M
  4. Stouffer Donald C
  5. Dame L. Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...