skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Nhan đề tạp chí: The Lancet xóa Chủ đề: Low Back Pain xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treating low back pain

Shekelle, Paul G ; Delitto, Anthony M

The Lancet, 2005, Vol.365(9476), pp.1987-1989 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66676-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of physical treatments versus a brief pain-management programme for back pain in primary care: a randomised clinical trial in physiotherapy practice

Hay, Em ; Mullis, R ; Lewis, M ; Vohora, K ; Main, CJ ; Watson, P ; Dziedzic, KS ; Sim, J ; Lowe, C Minns ; Croft, Pr

The Lancet, 2005, Vol.365(9476), pp.2024-2030 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66696-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lowe, C. Minns
  2. Croft, P. R.
  3. Delitto, Anthony M
  4. Shekelle, Paul G
  5. Croft, Pr

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...