skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.500  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa Chủ đề: Locomotives xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Разъемный рудничный локомотив

E.O. Baum

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Приспособление для гашения паровозных искр

Kurnygin P.S

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Приспособление для передачи от поршневых двигателей к ведущим осям локомотивов

Trinkler G.V

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Газогенераторный тепловоз

Lvov E.D ; Petrov F.F ; Tikhomirov V.A

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Поливное приспособление для паровозов

F. Dilling

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Приспособление, увеличивающее число оборотов движущихся колес паровоза

Kozlyakov N.F

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Прибор для проверки золотников в паровых машинах

Pakhomov I.N

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Тепловоз

Yadov I.F

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Двух клапанный регулятор для паровозов

Lysov S.V

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ временного повышения мощности локомотивов

I. Gejger

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Приспособление к паровозному реверсу

Zuev G.I

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Приспособление для увеличения сцепной силы тяги паровозов и других повозок

Baranov A.G

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Автомотриса для железных дорог

D. Robson

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Тепловоз

Lvov E.D ; Petrov F.F ; Tikhomirov V.A

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ управления дизель-электровозов

Gakkel Ya.M

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Тепловоз с двигателями внутреннего сгорания и паровыми

Khristofersen P.K

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Автомоторный вагон

Markov S.V ; Sheremetevskij P.M

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Система механической тяги

Kozints I.M

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Тепловоз

Prigorovskij M.I

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Тепловоз с электрической передачей работы от первичных двигателей к ведущим осям

Prolygin S.A

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.500  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (133)
 2. 1985đến1992  (183)
 3. 1993đến2000  (36)
 4. 2001đến2009  (301)
 5. Sau 2009  (847)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (776)
 2. Ukrainian  (101)
 3. French  (14)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Belyaev Anatolij I,Su
 2. Golubenko Aleksandr L,Su
 3. Salov Vladimir A,Su
 4. Konyaev Aleksej N,Su
 5. Mishin Vladimir V,Su

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...