skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
English Local Government from the Revolution to the Municipal Corporations Act: The Parish and the County
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English Local Government from the Revolution to the Municipal Corporations Act: The Parish and the County

Webb, Sidney ; Webb, Beatrice

Toàn văn sẵn có

2
Sub-Municipal Governance in Europe: Decentralization Beyond the Municipal Tier
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-Municipal Governance in Europe: Decentralization Beyond the Municipal Tier

Hlepas, Nikolaos-Komninos ;Kersting, Norbert ;Kuhlmann, Sabine ;Swianiewicz, Pawel ;Teles, Filipe;; Hlepas, Nikolaos-Komninos ; Kersting, Norbert ; Kuhlmann, Sabine ; Swianiewicz, Pawel ; Teles, Filipe

ISBN: 978-3-319-64724-1 ; E-ISBN: 978-3-319-64725-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-64725-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Political Culture and Participation in Urban China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Culture and Participation in Urban China

Zhong, Yang

ISBN: 978-981-10-6267-4 ; E-ISBN: 978-981-10-6268-1 ; DOI: 10.1007/978-981-10-6268-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Rural Democracy in China : The Role of Village Elections
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rural Democracy in China : The Role of Village Elections

He, Baogang

E-ISBN: 9780230607316 E-ISBN: 0230607314 DOI: 10.1057/9780230607316 ISBN: 9780230600164

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kingdoms and communities in Western Europe, 900-1300

Reynolds, Susan

ISBN: 0-198731-47-7 ; ISBN: 1-98219555 ; ISBN: 978-0198731-47-4

Toàn văn sẵn có

6
Participation and empowerment at the grassroots Chinese village elections in perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participation and empowerment at the grassroots Chinese village elections in perspective.

Schubert, Gunter ; Ahlers, Anna;

E-ISBN 9780739174791 ; E-ISBN 9780739174807

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The philosopher in the city the moral dimensions of urban politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The philosopher in the city the moral dimensions of urban politics

Arkes, Hadley

E-ISBN 0691028222 ; E-ISBN 0691093563 ; E-ISBN 9780691615257 ; E-ISBN 9781400859115

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Leading the localities Executive mayors in English local governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leading the localities Executive mayors in English local governance

Copus, Colin

E-ISBN 0719071860 ; E-ISBN 9780719071867 ; E-ISBN 9781847792112

Toàn văn không sẵn có

9
The changing role of local politics in britain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing role of local politics in britain

Steve Leach

E-ISBN 1847421636 ; E-ISBN 1861346077 ; E-ISBN 9781847421630 ; E-ISBN 9781861346070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing Local Government: Public Administration in Practice

Bingham, Richard

ISBN: 9780803939394 ; E-ISBN: 9781483325644 ; DOI: 10.4135/9781483325644

Toàn văn không sẵn có

11
Decentralization and regional autonomy in Indonesia implementation and challenges.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization and regional autonomy in Indonesia implementation and challenges.

E-ISBN 9789812308207 ; E-ISBN 9789812308214 ; E-ISBN 9812308202

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peaceable kingdoms: New England towns in the eighteenth century

Zuckerman, Michael

ISBN: 3-13226342

Toàn văn không sẵn có

13
Globalism and Local Democracy : Challenge and Change in Europe and North America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalism and Local Democracy : Challenge and Change in Europe and North America

Hambleton, Robin; Savitch, H.V., Professor; Stewart, Murray, Professor

E-ISBN: 9780230502741 E-ISBN: 0230502741 DOI: 10.1057/9780230502741 ISBN: 9780333993736 ISBN: 9780333772256

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Renewal in European Local Democracies: Puzzles, Dilemmas and Options
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renewal in European Local Democracies: Puzzles, Dilemmas and Options

Schaap, Linze ; Daemen, Harry

ISBN: 978-3-531-18762-4 ; E-ISBN: 978-3-531-18763-1 ; DOI: 10.1007/978-3-531-18763-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizen Governance: Leading American Communities into the 21st Century

Box, Richard

ISBN: 9780761912583 ; E-ISBN: 9781483328249 ; DOI: 10.4135/9781483328249

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Dynamics of local governance in China during the reform era.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of local governance in China during the reform era.

E-ISBN 9780739126882

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
City charter making in Minnesota
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

City charter making in Minnesota

Anderson, William; University of Minnesota. Bureau for Research in Government (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Developmental local government a case study of South Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental local government a case study of South Africa

De Visser, J. W

E-ISBN 9050954251 ; E-ISBN 9789050954259

Toàn văn không sẵn có

19
Models of Local Governance : Public Opinion and Political Theory in Britain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Models of Local Governance : Public Opinion and Political Theory in Britain

Miller, William L.; Dickson, Malcolm, Professor; Stoker, Gerry

E-ISBN: 9781403920119 E-ISBN: 1403920117 DOI: 10.1057/9781403920119 ISBN: 9780333790052

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theories of Urban Politics

Davies, Jonathan ; Imbroscio, David

ISBN: 9781412921626 ; E-ISBN: 9781446279298 ; DOI: 10.4135/9781446279298

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (15)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (4)
 2. 1993đến1999  (4)
 3. 2000đến2005  (8)
 4. 2006đến2010  (11)
 5. Sau 2010  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (40)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Leach, Steve
 2. Rao, Nirmala
 3. Copus, Colin
 4. Zhong, Yang
 5. Bernier, Lynne Louise

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...