skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 66.449  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Lobbying xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Navarro, Joan ; Andrés, Carmen

Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad, 2016, Issue 10, pp.191-201

ISSN: 2253-6655

Toàn văn không sẵn có

2
The business of lobbying in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The business of lobbying in China

Kennedy Scott

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2005. - (322 KEN 2005) - ISBN0674015479 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Skinner, Richard

The Encyclopedia of Political Science

ISBN: 978-1-60871-266-3

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Thomas, Clive S.

International Encyclopedia of Political Science

ISBN: 978-1-4129-9416-3

Toàn văn không sẵn có

5
The lobbying and advocacy handbook for nonprofit organizations : shaping public policy at the state and local level
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The lobbying and advocacy handbook for nonprofit organizations : shaping public policy at the state and local level

Avner Marcia

Saint Paul, Minn. : Amherst H. Wilder Foundation, c2002. - (659.2 AVN 2002) - ISBN0940069261

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Ricochet : confessions of a gun lobbyist
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ricochet : confessions of a gun lobbyist

Feldman Richard

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2008. - (323.4 FEL 2008) - ISBN0471679283 (cloth);ISBN9780471679288 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Britannica Concise Encyclopedia

ISBN: 9781785391132

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Gale Encyclopedia of U.S. Economic History

ISBN: 978-1-57302-757-1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Holyoke, Thomas T.

Money in American Politics : An Encyclopedia

ISBN: 978-1-4408-5177-3

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Gale Encyclopedia of American Law

ISBN: 978-1-4144-4302-7

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Boatright, Robert G.

The SAGE Encyclopedia of Business Ethics and Society

ISBN: 978-1-4833-8151-0

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Edwards ; Sutherland, Eric, Sara C. A.

The SAGE Encyclopedia of Political Behavior: A-L

ISBN: 978-1-4833-9115-1

Toàn văn không sẵn có

13
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

The Columbia Encyclopedia

ISBN: 9781785397585

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Congress A to Z

ISBN: 978-1-4522-8751-5

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Anonymous;

Public Relations Review, 1993, Vol.19, pp.104-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/0363-8111(93)90196-J

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

lobbying

€œneil” Strine IV, Harry C.

Encyclopedia of American Government and Civics, 3-Volume Set

ISBN: 978-1-4381-2673-9

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Berger, Bruce K.

The International Encyclopedia of Communication

ISBN: 978-1-4051-8640-7

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Berger, Bruce K.

The International Encyclopedia of Communication

ISBN: 978-1-4443-3106-6

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Richards ; Frieden, Laurel, Lex

Encyclopedia of Disability

ISBN: 978-1-4129-2713-0

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

West's Encyclopedia of American Law

ISBN: 978-0-7876-9373-2

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 66.449  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (56)
 2. 1958đến1973  (52)
 3. 1974đến1987  (2.823)
 4. 1988đến2002  (18.798)
 5. Sau 2002  (44.621)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (60.588)
 2. French  (252)
 3. German  (109)
 4. Spanish  (71)
 5. Portuguese  (38)
 6. Czech  (27)
 7. Russian  (15)
 8. Korean  (11)
 9. Polish  (10)
 10. Italian  (10)
 11. Chinese  (9)
 12. Danish  (7)
 13. Norwegian  (6)
 14. Lithuanian  (4)
 15. Turkish  (4)
 16. Japanese  (3)
 17. Romanian  (3)
 18. Slovak  (2)
 19. Slavic (Other)  (2)
 20. Bosnian  (2)
 21. Dutch  (2)
 22. Finnish  (2)
 23. Hungarian  (1)
 24. Serbian  (1)
 25. Croatian  (1)
 26. Serbo-Croatian  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Lowery, David
 3. Baumgartner, Frank
 4. Mcgrath, Conor
 5. Woll, Cornelia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...