skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 111  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Chủ đề: Literary Criticism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Mahatma Misunderstood: The Politics and Forms of Literary Nationalism in India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mahatma Misunderstood: The Politics and Forms of Literary Nationalism in India

Shingavi, Snehal.;

E-ISBN: 9780857286475 ; E-ISBN: 0857286471 ; DOI: 10.7135/9780857286475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Globalization, Nationalism and the Text of 'Kichaka-Vadha': The First English Translation of the Marathi Anticolonial Classic, with a Historical Analysis of Theatre in British India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, Nationalism and the Text of 'Kichaka-Vadha': The First English Translation of the Marathi Anticolonial Classic, with a Historical Analysis of Theatre in British India

Solomon, Rakesh H. ;Solomon, Rakesh Herald;

E-ISBN: 9781783082667 ; E-ISBN: 1783082666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Liminal fiction at the end of the millennium the ends of Spanish identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liminal fiction at the end of the millennium the ends of Spanish identity

Folkart, Jessica A

E-ISBN 9781611485790 ; E-ISBN 9781611485813

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Mimesis the representation of reality in western literature, fiftieth-anniversary edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mimesis the representation of reality in western literature, fiftieth-anniversary edition

Auerbach, Erich

E-ISBN 0691160228 ; E-ISBN 9780691160221 ; E-ISBN 9781400847952

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Rocks of nation the imagination of Celtic Cornwall
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rocks of nation the imagination of Celtic Cornwall

Trower, Shelley

E-ISBN 9780719090967 ; E-ISBN 9781784996819

Toàn văn sẵn có

6
The French language in Russia a social, political, cultural, and literary history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The French language in Russia a social, political, cultural, and literary history

Offord, Derek

E-ISBN 9462982724 ; E-ISBN 9789048532766 ; E-ISBN 9789462982727

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Imperial emotions cultural responses to myths of Empire in Fin-de-Siècle Spain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imperial emotions cultural responses to myths of Empire in Fin-de-Siècle Spain

Krauel, Javier

E-ISBN 9781846319761 ; E-ISBN 9781781385623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
A companion to American fiction, 1780–1865
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to American fiction, 1780–1865

Samuels, Shirley;

E-ISBN 9780470999202 ; E-ISBN 9780631234227 ; E-ISBN 9781405158916

Toàn văn sẵn có

9
Five Modern Japanese Novelists
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five Modern Japanese Novelists

Donald Keene

E-ISBN 0231126107 ; E-ISBN 9780231126113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
A companion to Mark Twain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to Mark Twain

Messent, Peter

E-ISBN 1405123796 ; E-ISBN 9781119045397 ; E-ISBN 9781405123792 ; E-ISBN 9781405152198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Tropics of vienna colonial utopias of the habsburg empire
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tropics of vienna colonial utopias of the habsburg empire

Bach, Ulrich E

E-ISBN 9781785331329 ; E-ISBN 9781785331336

Toàn văn sẵn có

12
Reading by numbers recalibrating the literary field
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading by numbers recalibrating the literary field

Bode, Katherine

E-ISBN 0857284541 ; E-ISBN 0857284568 ; E-ISBN 9780857284549

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Journey Westward joyce, dubliners and the literary revival
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journey Westward joyce, dubliners and the literary revival

Shovlin, Frank

E-ISBN 9781846317705 ; E-ISBN 9781846318238 ; E-ISBN 9781781380024 ; E-ISBN 9781781386828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Vienna is different Jewish writers in Austria from the fin de siècle to the present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vienna is different Jewish writers in Austria from the fin de siècle to the present

Hope, Hillary

E-ISBN 0857451812 ; E-ISBN 0857451820 ; E-ISBN 9780857451811 ; E-ISBN 9780857451828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Imperialism as diaspora race, sexuality, and history in anglo-India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imperialism as diaspora race, sexuality, and history in anglo-India

Crane, Ralph

E-ISBN 9781846318962 ; E-ISBN 9781781385630

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Marxist literary criticism today
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marxist literary criticism today

Foley, Barbara

E-ISBN 1786804115 ; E-ISBN 9780745338835 ; E-ISBN 9780745338842 ; E-ISBN 9781786804112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The shape of the signifier 1967 to the end of history.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shape of the signifier 1967 to the end of history.

Michaels, Walter Benn

E-ISBN 0691118728 ; E-ISBN 9780691126180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Robert Burns
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robert Burns

Carruthers, Gerard

E-ISBN 0746311729 ; E-ISBN 074631177X ; E-ISBN 9780582010888 ; E-ISBN 9781786945945

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Anti-Empire decolonial interventions in lusophone literatures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Empire decolonial interventions in lusophone literatures

Silva, Daniel F

E-ISBN 9781786941008 ; E-ISBN 9781786949370

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Black intersectionalities a critique for the 21st century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black intersectionalities a critique for the 21st century

Michlin, Monica

E-ISBN 9781846319389 ; E-ISBN 9781781385531

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 111  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (6)
 2. 2003đến2005  (5)
 3. 2006đến2010  (13)
 4. 2011đến2014  (47)
 5. Sau 2014  (40)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (11)
 2. French  (2)
 3. Marathi  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dibattista, Maria
 2. Lachman, Kathryn
 3. Haywood, Ian
 4. Foley, Barbara
 5. Bromwich, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...