skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 69.121  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Life Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordination chemistry reviews

ISSN0010-8545

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalysts & catalysed reactions

ISSN1474-9173

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual reports on the progress of chemistry. Section A, Inorganic chemistry

ISSN0260-1818

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fibrinolysis & proteolysis

ISSN1369-0191

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

American laboratory

ISSN0044-7749

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forschung

ISSN0172-1518

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual reports on the progress of chemistry Section B, Organic chemistry

ISSN0069-3030

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tetrahedron (Oxford. Print)

ISSN0040-4020

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in pharmacological sciences (Regular ed., Print)

ISSN0165-6147

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbohydrate research

ISSN0008-6215

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods in organic synthesis

ISSN0265-4245

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal für Mineralstoffwechsel

ISSN1023-7763

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational biology and chemistry

ISSN1476-9271

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of photochemistry and photobiology. C, Photochemistry reviews

ISSN1389-5567

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archives of internal medicine

ISSN0003-9926

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Journal of Clinical Dermatology

ISSN1175-0561

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chromatographia

ISSN0009-5893

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochimica acta

ISSN0013-4686

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of chromatographic science

ISSN0021-9665

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trumpeter

ISSN0832-6193

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 69.121  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (105)
 2. 1960đến1973  (101)
 3. 1974đến1987  (584)
 4. 1988đến2002  (8.444)
 5. Sau 2002  (58.986)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (67.891)
 2. French  (1.747)
 3. German  (593)
 4. Dutch  (336)
 5. Japanese  (108)
 6. Chinese  (47)
 7. Spanish  (32)
 8. Portuguese  (23)
 9. Russian  (11)
 10. Swedish  (9)
 11. Italian  (4)
 12. Norwegian  (3)
 13. Hebrew  (1)
 14. Korean  (1)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tóth, Éva
 2. Lippens, Guy
 3. Cambillau, Christian
 4. Blackledge, Martin
 5. This, Hervé

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...