skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Matta, Nada xóa Tác giả/ người sáng tác: Matta, N. xóa Chủ đề: Library & Information Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Construction d'une mémoire de projet en ingénierie mécanique utilisant les technologies web
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction d'une mémoire de projet en ingénierie mécanique utilisant les technologies web

Eynard, Benoît ; Lemercier, Marc ; Matta, Nada

Document numérique, 01/01/2001, Vol.5(3-4), pp.155-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12795127 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3166/dn.5.3-4.155-171

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...