skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 88  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Libraries xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-books and piracy: implications issues for academic libraries

Zimerman, Martin

New Library World, 11 January 2011, Vol.112(1/2), pp.67-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-4803 ; E-ISSN: 1758-6909 ; DOI: 10.1108/03074801111100463

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading in 2110 - reading behavior and reading devices:a case study

Grzeschik, Kathrin ; Kruppa, Yevgeniya ; Marti, Diana ; Donner, Paul

The Electronic Library, 07 June 2011, Vol.29(3), pp.288-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471111141052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From paper to pixels : evaluating the usability of digitised books online

Robertson, Richard

New Zealand library & information management journal (Online), July 2015, Vol.55(2), pp.14-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1177-3316

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation of second-generation ebook readers

Gibson, Chris ; Gibb, Forbes

The Electronic Library, 07 June 2011, Vol.29(3), pp.303-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471111141061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-book acquisition features: attitude of Iranian information professionals

Ghaebi, Amir ; Fahimifar, Sepideh

The Electronic Library, 15 November 2011, Vol.29(6), pp.777-791 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471111188006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are books becoming extinct in academic libraries?

Pauline Dewan

New Library World, 2012, Vol.113(1/2), p.27-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-4803 ; DOI: 10.1108/03074801211199022

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of the Library

Monahan, Jo

TechEdge, p. 10

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digitize, Democratize: Libraries and the Future of Books

Darnton, Robert

DOI: 10.7916/D8VM4P9T ; Related ISSN: 1544-4848 ; Related ISBN: ; Related DOI:

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-book utilization among mathematics students of Universiti Putra Malaysia (UPM)

Letchumanan, Malathi ; Tarmizi, Rohani Ahmad

Library Hi Tech, 08 March 2011, Vol.29(1), pp.109-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; E-ISSN: 2054-166X ; DOI: 10.1108/07378831111116949

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic books: a call for effective business models

Rebecca Schroeder ; Tom Wright

New Library World, 2011, Vol.112(5/6), p.215-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-4803 ; DOI: 10.1108/03074801111136257

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendation sources on the intention to use e-books in academic digital libraries

Lin, Chiun-Sin ; Tzeng, Gwo-Hshiung ; Chin, Yang-Chieh ; Chang, Chiao-Chen

The Electronic Library, 16 November 2010, Vol.28(6), pp.844-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471011093534

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charleston Conference 2009

Cassell, Kay A ; Mercado, Marina I

Library Hi Tech News, 09 March 2010, Vol.27(1), pp.1-3

ISSN: 0741-9058 ; E-ISSN: 2054-1678 ; DOI: 10.1108/07419051011034103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delivering a streamlined digital experience for schools

SLANZA collected, June 2014, Issue 12, p.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1179-8548 ; E-ISSN: 1179-8548

Toàn văn sẵn có

14
Managing eBook Metadata in Academic Libraries: Taming the Tiger
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing eBook Metadata in Academic Libraries: Taming the Tiger

Frederick, Donna E

ISBN10: 0081001517 ; ISBN13: 9780081001516 ; E-ISBN10: 0081002157 ; E-ISBN13: 9780081002155

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic books: a call for effective business models

Schroeder, Rebecca ; Wright, Tom

New Library World, 17 May 2011, Vol.112(5/6), pp.215-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-4803 ; E-ISSN: 1758-6909 ; DOI: 10.1108/03074801111136257

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use and future of electronic books in academic institutions in Nigeria

Bassil Ebiwolate Posigha

The Electronic Library, 2012, Vol.30(6), p.796-808 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640471211282118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-book readers and college students

Bruce E. Massis

New Library World, 2010, Vol.111(7/8), p.347-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-4803 ; DOI: 10.1108/03074801011059966

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-books in academic libraries: how does currency affect usage?

Herlihy, Catherine S ; Yi, Hua

New Library World, 05 October 2010, Vol.111(9/10), pp.371-380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-4803 ; E-ISSN: 1758-6909 ; DOI: 10.1108/03074801011089297

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An overview of electronic books: a bibliography

Ramaiah, Chennupati K

The Electronic Library, 01 February 2005, Vol.23(1), pp.17-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470510582718

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Concepts and Advances in Information Knowledge Management Studies from Developing and Emerging Economies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concepts and Advances in Information Knowledge Management Studies from Developing and Emerging Economies

Bwalya, Kelvin Joseph; Mnjama, Nathan Mwakoshi ; Sebina, Peter Mazebe Ii Mothataesi

ISBN: 9781843347545

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 88  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (66)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (18)
 2. 2003đến2006  (21)
 3. 2007đến2010  (19)
 4. 2011đến2015  (23)
 5. Sau 2015  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (82)
 2. Catalan  (1)
 3. Swedish  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Japanese  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Landoni, Monica
 2. Rao, Siriginidi
 3. Gibb, Forbes
 4. Subba Rao, Siriginidi
 5. Deb, Subrata

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...