skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Tác giả/ người sáng tác: Organisation For Economic Co-Operation And Development xóa Chủ đề: Lehrerausbildung xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Education in Latvia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education in Latvia

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

ISBN: 9789264250611 ; ISBN: 9264250611 ; E-ISBN: 9789264250628 ; E-ISBN: 9789264257269 ; E-ISBN: 926425062X ; E-ISBN: 9264257268 ; DOI: 10.1787/9789264250628-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Netherlands 2016: Foundations for the Future
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Netherlands 2016: Foundations for the Future

Organisation For Economic Cooperation And Development (Oecd) (France);; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

ISBN: 9789264257610 ; ISBN: 9264257616 ; E-ISBN: 9789264257658 ; E-ISBN: 9789264258143 ; E-ISBN: 9264257659 ; E-ISBN: 9264258140 ; DOI: 10.1787/9789264257658-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Reviews of National Policies for Education: Chile 2004
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of National Policies for Education: Chile 2004

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

Series E-ISSN: 1990-0198 ; ISBN: 9789264106338 ; ISBN: 9264106332 ; E-ISBN: 9789264106352 ; E-ISBN: 9264106359 ; DOI: 10.1787/9789264106352-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...