skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Tác giả/ người sáng tác: Organisation For Economic Co-Operation And Development xóa Chủ đề: Lehrer xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Education in Latvia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education in Latvia

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

ISBN: 9789264250611 ; ISBN: 9264250611 ; E-ISBN: 9789264250628 ; E-ISBN: 9789264257269 ; E-ISBN: 926425062X ; E-ISBN: 9264257268 ; DOI: 10.1787/9789264250628-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Netherlands 2016: Foundations for the Future
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Netherlands 2016: Foundations for the Future

Organisation For Economic Cooperation And Development (Oecd) (France);; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

ISBN: 9789264257610 ; ISBN: 9264257616 ; E-ISBN: 9789264257658 ; E-ISBN: 9789264258143 ; E-ISBN: 9264257659 ; E-ISBN: 9264258140 ; DOI: 10.1787/9789264257658-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Education in Colombia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education in Colombia

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

ISBN: 9789264250598 ; ISBN: 926425059X ; E-ISBN: 9789264250604 ; E-ISBN: 9789264255548 ; E-ISBN: 9264250603 ; E-ISBN: 9264255540 ; DOI: 10.1787/9789264250604-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...