skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Birbaumer, Niels xóa Tất cả các phiên bản Learning xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ERD-based online brain-machine interfaces (BMI) in the context of neurorehabilitation: optimizing BMI learning and performance

Soekadar, Surjo R ; Witkowski, Matthias ; Mellinger, Jürgen ; Ramos, Ander ; Birbaumer, Niels ; Cohen, Leonardo G

IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering : a publication of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, October 2011, Vol.19(5), pp.542-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-0210 ; PMID: 21984519 Version:1 ; DOI: 10.1109/TNSRE.2011.2166809

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reorganization of functional and effective connectivity during real-time fMRI-BCI modulation of prosody processing

Rota, Giuseppina ; Handjaras, Giacomo ; Sitaram, Ranganatha ; Birbaumer, Niels ; Dogil, Grzegorz

Brain and language, June 2011, Vol.117(3), pp.123-32 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1090-2155 ; PMID: 20888628 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.bandl.2010.07.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuronal mechanisms underlying control of a brain-computer interface

Hinterberger, Thilo ; Veit, Ralf ; Wilhelm, Barbara ; Weiskopf, Nikolaus ; Vatine, Jean-Jacques ; Birbaumer, Niels

The European journal of neuroscience, June 2005, Vol.21(11), pp.3169-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-816X ; PMID: 15978025 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An auditory brain-computer interface based on the self-regulation of slow cortical potentials

Pham, Mirko ; Hinterberger, Thilo ; Neumann, Nicola ; Kübler, Andrea ; Hofmayer, Nadine ; Grether, Anke ; Wilhelm, Barbara ; Vatine, Jean-Jacques ; Birbaumer, Niels

Neurorehabilitation and neural repair, September 2005, Vol.19(3), pp.206-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1545-9683 ; PMID: 16093411 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A device for the detection of cognitive brain functions in completely paralyzed or unresponsive patients

Hinterberger, Thilo ; Wilhelm, Barbara ; Mellinger, Jürgen ; Kotchoubey, Boris ; Birbaumer, Niels

IEEE transactions on bio-medical engineering, February 2005, Vol.52(2), pp.211-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9294 ; PMID: 15709658 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Birbaumer, N
  2. Birbaumer, Niels
  3. Wilhelm, B
  4. Wilhelm, Barbara
  5. Hinterberger, Thilo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...