skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Latin America xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Law xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A diplomacia cultural no Mercosul

Soares, Maria Susana Arrosa

Revista Brasileira de Política Internacional, January 2008, Vol.51(1), pp.53-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292008000100003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A América do Sul no discurso diplomático brasileiro South America and Brazilian diplomacy: shifting identities

Luís Cláudio Villafañe G. Santos

Revista Brasileira de Política Internacional, 01 December 2005, Vol.48(2), pp.185-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7329 ; E-ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292005000200010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going Global: an organizational study of Brazilian foreign policy

Puntigliano, Andrés Rivarola

Revista Brasileira de Política Internacional, January 2008, Vol.51(1), pp.28-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292008000100002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative reassessment of regional parliaments in Latin America: Parlasur, Parlandino and Parlatino

Mariano, Karina ; Bressan, Regiane ; Luciano, Bruno

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2017, Vol.60(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/0034-7329201600115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign policy analysis in Latin American democracies: The case for a research protocol.(Articulo en ingles )(Ensayo)

Lopes, Dawisson Belem ; de Faria, Carlos Aurelio Pimenta ; Santos, Manoel

Revista Brasileira de Politica, 2016, Vol.59(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7329 ; DOI: 10.1590/0034-7329201600106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering "os ianques do sul": towards an entangled Luso-Hispanic history of Latin America

Preuss, Ori

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2013, Vol.56(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292013000200009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazilian Hybrid Security in South America

Villa, Rafael Duarte

Revista Brasileira de Politica, 2017, Vol.60(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7329 ; DOI: 10.1590/0034-7329201700203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazil and the European Union: from liberal inter-regionalism to realist bilateralism

Gratius, Susanne

Revista Brasileira de Politica, 2018, Vol.61(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7329 ; DOI: 10.1590/0034-7329201800103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

India, Latin America, and the Caribbean during the Cold War

Ross, Cesar

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2013, Vol.56(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292013000200002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mao's steps in Monroe's backyard: towards a United States-China hegemonic struggle in Latin America?

León-Manríquez, Jose ; Alvarez, Luis

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2014, Vol.57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/0034-7329201400202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The international implications of the Chinese model of development in the Global South: Asian Consensus as a network power

Vadell, Javier ; Ramos, Leonardo ; Neves, Pedro

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2014, Vol.57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/0034-7329201400206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic sanctions and human rights: An analysis of competing enforcement strategies in Latin America

Andrade Lucena Carneiro, Cristiane

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2014, Vol.57(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/0034-7329201400111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazil and the institutionalization of South America: from hemispheric estrangement to cooperative hegemony

Poggio Teixeira, Carlos

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2011, Vol.54(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292011000200010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards modular regionalism: The proliferation of Latin American cooperation

Gardini, Gian

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2015, Vol.58(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/0034-7329201500111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2010  (2)
 3. 2011đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (5)
 5. Sau 2014  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (13)
 2. Spanish  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Neves, Pedro
 2. Gardini, Gian Luca
 3. Vadell, Javier
 4. Santos, Luís Cláudio Villafañe G.
 5. Villa, Rafael Duarte

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...