skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 846  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản K - Law. xóa Tất cả các phiên bản Law xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Sterett, Susan

ISBN10: 0754624749 ; ISBN13: 9780754624745 ; E-ISBN10: 1315252597 ; E-ISBN13: 9781315252599

Toàn văn không sẵn có

2
Chinese immigration law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese immigration law

Guofu Liu

E-ISBN 9781409409403 ; E-ISBN 9781409409410

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Inside immigration law: Migration management and policy application in germany
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside immigration law: Migration management and policy application in germany

Tobias G. Eule

E-ISBN 9781409470137 ; E-ISBN 9781409470144

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Immigration Law, 2/e
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Law, 2/e

Liew, Jamie Chai Yun ; Galloway, Donald

Essentials of Canadian Law

ISBN: 9781552213933 ; ISBN: 1552213935

Toàn văn sẵn có

5
Inside Immigration Detention
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside Immigration Detention

Bosworth, Mary;

ISBN10: 0199675473 ; ISBN10: 0198722575 ; ISBN13: 9780199675470 ; ISBN13: 9780198722571 ; E-ISBN10: 0191663522 ; E-ISBN13: 9780191663529

Toàn văn không sẵn có

6
The Immigration and Nationality Act of 1965: Legislating a New America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Immigration and Nationality Act of 1965: Legislating a New America

Gabriel J. Chin ; Rose Cuison Villazor;

ISBN: 9781107084117 ; ISBN: 9781107445987 ; ISBN: 1107084113 ; ISBN: 1107445981 ; E-ISBN: 9781316018828 ; E-ISBN: 1316018822 ; DOI: 10.1017/CBO9781316018828

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The Immigration Battle in American Courts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Immigration Battle in American Courts

Law, Anna;

ISBN: 9780521767088 ; ISBN: 9781107617933 ; ISBN: 0521767083 ; ISBN: 1107617936 ; E-ISBN: 9780511750991 ; E-ISBN: 0511750994 ; DOI: 10.1017/CBO9780511750991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Immigration, integration and the law : the intersection of domestic, EU and international legal regimes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, integration and the law : the intersection of domestic, EU and international legal regimes

Clíodhna Murphy

E-ISBN 9781409462514 ; E-ISBN 9781409462521 ; E-ISBN 9781472404862

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Integration at the Border: The Dutch Act on Integration Abroad and International Immigration Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration at the Border: The Dutch Act on Integration Abroad and International Immigration Law

Vries, K.M. de

ISBN10: 1849464103 ; ISBN13: 9781849464109 ; E-ISBN10: 1782251421 ; E-ISBN13: 9781782251422

Toàn văn không sẵn có

10
The Long-Term Residence Status as a Subsidiary Form of EU Citizenship: An Analysis of Directive 2003/109 Immigration and Asylum Law and Policy in Europe Immigration 23
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Long-Term Residence Status as a Subsidiary Form of EU Citizenship: An Analysis of Directive 2003/109 Immigration and Asylum Law and Policy in Europe Immigration 23

Acosta Arcarazo, Diego

ISBN10: 9004204121 ; ISBN13: 9789004204126 ; E-ISBN10: 900420413X ; E-ISBN13: 9789004204133

Toàn văn không sẵn có

11
Immigration Detention, Risk and Human Rights: Studies on Immigration and Crime
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Detention, Risk and Human Rights: Studies on Immigration and Crime

Guia, Maria João ;Koulish, Robert ;Mitsilegas, Valsamis;; Guia, Maria João (Editor) ; Koulish, Robert (Editor) ; Mitsilegas, Valsamis (Editor)

ISBN: 9783319246888 ; ISBN: 3319246887 ; E-ISBN: 9783319246901 ; E-ISBN: 3319246909 ; DOI: 10.1007/978-3-319-24690-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Justice and Authority in Immigration Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justice and Authority in Immigration Law

Grey, Colin

ISBN10: 1849465991 ; ISBN13: 9781849465991 ; E-ISBN10: 1782258914 ; E-ISBN13: 9781782258919

Toàn văn không sẵn có

13
Questions and Answers on Immigration in Britain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questions and Answers on Immigration in Britain

Anthony, F. R

ISBN10: 0714647810 ; ISBN10: 071464272X ; ISBN13: 9780714647814 ; ISBN13: 9780714642727 ; E-ISBN10: 1315036533 ; E-ISBN13: 9781315036533

Toàn văn không sẵn có

14
Contesting Immigration Policy in Court: Legal Activism and its Radiating Effects in the United States and France
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contesting Immigration Policy in Court: Legal Activism and its Radiating Effects in the United States and France

Kawar, Leila;

ISBN: 9781107415119 ; ISBN: 9781107071117 ; ISBN: 110741511X ; ISBN: 1107071119 ; E-ISBN: 9781107741980 ; E-ISBN: 110774198X ; DOI: 10.1017/CBO9781107741980

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Immigration Detention: Law, History, Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Detention: Law, History, Politics

Wilsher, Daniel;

ISBN: 9781107005761 ; ISBN: 9781107417021 ; ISBN: 1107005760 ; ISBN: 1107417023 ; E-ISBN: 9780511794360 ; E-ISBN: 0511794363 ; DOI: 10.1017/CBO9780511794360

Toàn văn sẵn có

16
Crimes of Mobility: Criminal Law and the Regulation of Immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crimes of Mobility: Criminal Law and the Regulation of Immigration

Aliverti, Ana J.

ISBN10: 0415820901 ; ISBN10: 041583922X ; ISBN13: 9780415820905 ; ISBN13: 9780415839228 ; E-ISBN10: 0203385934 ; E-ISBN13: 9780203385937

Toàn văn không sẵn có

17
On the Right of Exclusion: Law, Ethics and Immigration Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Right of Exclusion: Law, Ethics and Immigration Policy

Schotel, Bas

ISBN10: 0415575370 ; ISBN13: 9780415575379 ; E-ISBN10: 0203802926 ; E-ISBN13: 9780203802922

Toàn văn không sẵn có

18
Making Foreigners: Immigration and Citizenship Law in America, 1600–2000
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Foreigners: Immigration and Citizenship Law in America, 1600–2000

Parker, Kunal Madhukar;

ISBN: 9781107030213 ; ISBN: 9781107698512 ; ISBN: 1107030218 ; ISBN: 1107698510 ; E-ISBN: 9781139343282 ; E-ISBN: 1139343289 ; DOI: 10.1017/CBO9781139343282

Toàn văn không sẵn có

19
Migrants at Work: Immigration and Vulnerability in Labour Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migrants at Work: Immigration and Vulnerability in Labour Law

Cathryn Costend Mark Freedland

ISBN10: 0198714106 ; ISBN13: 9780198714101 ; E-ISBN10: 0191023515 ; E-ISBN13: 9780191023514

Toàn văn không sẵn có

20
Illiberal liberal states : immigration, citizenship and integration in the EU
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illiberal liberal states : immigration, citizenship and integration in the EU

Elspeth Guild ; Kees Groenendijk ; Sergio Carrera

E-ISBN 9780754676980 ; E-ISBN 9780754693987

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 846  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (8)
 2. 1996đến2001  (48)
 3. 2002đến2007  (159)
 4. 2008đến2014  (430)
 5. Sau 2014  (195)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (841)
 2. German  (41)
 3. Spanish  (6)
 4. French  (3)
 5. Maori  (1)
 6. Hebrew  (1)
 7. Italian  (1)
 8. Hindi  (1)
 9. Chinese  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Barnard, Catherine
 2. Dashwood, Alan
 3. Cotter, Anne-Marie Mooney
 4. Anne-Marie Mooney Cotter
 5. Dougan, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...