skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Chủ đề: Law xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quelle place pour l’arbitrage au sein du marché européen de la justice ?

Menétrey, Séverine

Revue internationale de droit économique, 07 March 2016, Vol.t. XXIX(4), pp.441-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1010-8831 ; E-ISSN: 1782-1525

Toàn văn sẵn có

2
Le principe dispositif et le procès civil
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le principe dispositif et le procès civil

Brus, Florence

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le traitement en temps réel : la Justice confrontée à l'urgence comme moyen habituel de résolution de la crise sociale

Brunet, Bernard

Droit et Société, 1998, Vol.38(1), pp.91-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0769-3362 ; E-ISSN: 1969-6973 ; DOI: 10.3406/dreso.1998.1429

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Menétrey, Séverine
  2. Brus, Florence
  3. Brunet, Bernard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...