skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Law xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The idea of global civil society

Kaldor, Mary

International Affairs, May 2003, Vol.79(3), pp.583-593 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.00324

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Power: From 'Compellance' to Cosmopolitanism?

Kaldor, Mary

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 January 2003, Vol.79(1), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American power: from ‘compellance’ to cosmopolitanism?

Kaldor, Mary

International Affairs, January 2003, Vol.79(1), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.00292

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization in central and east European countries

Kaldor, Mary ; Vejvoda, Ivan

International Affairs, Jan, 1997, Vol.73(1), p.59(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human security: a new strategic narrative for Europe

Kaldor, Mary ; Martin, Mary ; Selchow, Sabine

International Affairs, March 2007, Vol.83(2), pp.273-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2007.00618.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and Security

Kaldor, Mary

International Affairs, April, 2002, Vol.78(2), p.372(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cases and Strategies for Preventive Action. (Book Review)

Kaldor, Mary

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 January 1999, Vol.75(1), pp.138-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Military-Civilian Interactions: Intervening in Humanitarian Crises. (Book Review)

Kaldor, Mary

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 July 2000, Vol.76(3), pp.631-632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy in Europe. (Book Review)

Kaldor, Mary

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 October 2000, Vol.76(4), pp.886-887 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe: The Cold Divide. (Book Review)

Kaldor, Mary

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 October 1998, Vol.74(4), pp.948-949 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

11
The Baroque Arsenal
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Baroque Arsenal

Pierre, Andrew J. ; Kaldor, Mary

Foreign Affairs, 1981, Vol.60(1), p.199

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20041008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Toward a More Civil Society?: The USSR under Mikhail Sergeyevich Gorbachev
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a More Civil Society?: The USSR under Mikhail Sergeyevich Gorbachev

Campbell, John C. ; Miller, William Green ; Kaldor, Mary ; Holden, Gerard ; Falk, Richard

Foreign Affairs, 1990, Vol.69(2), p.181

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20044357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (1)
 2. 1990đến1996  (1)
 3. 1997đến1997  (1)
 4. 1998đến1999  (2)
 5. Sau 1999  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kaldor, Mary
 2. Kaldor, M.
 3. Mary Kaldor
 4. Rubin, Barnett
 5. Martin, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...