skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Law xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Reforming the Presidential Nominating Process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reforming the Presidential Nominating Process

David, Paul T.

Law and Contemporary Problems, 21/1962, Vol.27(2), p.159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00239186 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1190541

Toàn văn sẵn có

2
Presidential Nominating Politics in 1952
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential Nominating Politics in 1952

Levin, Noel Arnold ; David, Paul T. ; Moos, Malcolm ; Goldman, Ralph M.

The Yale Law Journal, 12/1954, Vol.64(2), p.315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00440094 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/794042

Toàn văn sẵn có

3
Research Frontiers in Politics and Government. Brookings Lectures, 1955
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Frontiers in Politics and Government. Brookings Lectures, 1955

Bretton, Henry L. ; Bailey, Stephen K. ; Simon, Herbert A. ; Dahl, Robert A. ; Snyder, Richard C. ; de Grazia, Alfred ; Moos, Malcolm ; David, Paul T. ; Truman, David B.

Michigan Law Review, 01/1956, Vol.54(3), p.438

ISSN: 00262234 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1285107

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. David, Paul T
  2. Moos, Malcolm
  3. Paul T. David
  4. Goldman, Ralph M.
  5. Bretton, Henry L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...