skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 39.852  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Law xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
1. Constitutionalism In Asia And The United States
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. Constitutionalism In Asia And The United States

Beer, L. W

The Writings of, Human Rights Constitutionalism in Japan and Asia: The Writings of Lawrence W. Beer, pp.1-41

ISBN: 9781905246717 ; ISBN: 1905246714 ; E-ISBN: 9789004213036 ; E-ISBN: 9004213031 ; DOI: 10.1163/ej.9781905246717.i-312.5

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 July-31 December 2014

Ruys, Tom ; Verlinden, Nele

Journal on the Use of Force and International Law, 02 January 2015, Vol.2(1), pp.119-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2053-1702 ; E-ISSN: 2053-1710 ; DOI: 10.1080/20531702.2015.1043099

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. Preface to "On Socialist Democracy and the Legal System"

I-che, Li

Chinese Law & Government, Fall 1977, Vol.10(3), p.15-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-4609 ; DOI: 10.2753/CLG0009-4609100315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. Report of the Interim Committee of the General Assembly on the Problem of Voting in the Security Council, July 15, 1948. 1

International Organization, 1949, Vol.3(1), pp.190-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300014417

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. Resolution on the Indonesian Question, Adopted by the Security Council, January 28, 1949 1

International Organization, 1949, Vol.3(2), pp.387-389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300020920

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 The Challenge of Consociation in Northern Ireland 1

Coakley, John

Parliamentary Affairs, 2011, Vol. 64(3), pp.473-493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-2290 ; E-ISSN: 1460-2482 ; DOI: 10.1093/pa/gsr011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 × 10

Kis, János

International Journal of Constitutional Law, 2010, Vol. 8(3), pp.453-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-2640 ; E-ISSN: 1474-2659 ; DOI: 10.1093/icon/moq020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 × 10

Issacharoff, Samuel

International Journal of Constitutional Law, 2012, Vol. 10(3), pp.778-785 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-2640 ; E-ISSN: 1474-2659 ; DOI: 10.1093/icon/mor057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
10. Aggression
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

10. Aggression

Malekian, F

Brill's Arab and Islamic Laws Series, Principles of Islamic International Criminal Law: A Comparative Search, pp.171-191

ISBN: 9789004203969 ; ISBN: 9004203966 ; E-ISBN: 9789004203976 ; E-ISBN: 9004203974 ; DOI: 10.1163/ej.9789004203969.i-452.63

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 ways to steal an election.(BEYOND DIEBOLD)

Abramsky, Sasha

Mother Jones, Nov-Dec, 2008, Vol.33(6), p.20(3)

ISSN: 0362-8841

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

100 Americans Making Constitutional History: A Biographical History

Urofsky, Melvin I. (Irving);; Urofsky, Melvin

ISBN: 9781568027999 ; E-ISBN: 9781452235400 ; DOI: 10.4135/9781452235400

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

100 años de libre determinación de los pueblos. La evolución del principio

López, Juan

Anuario Español de Derecho Internacional, 2016, Vol.32, pp.259-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21733775 ; E-ISSN: 2254660X ; DOI: 10.15581/010.32.259-295

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

100th anniversary of The Souls of Black Folk

Fishman, George

People's Weekly World, Apr 19, 2003, Vol.17(46), p.13

ISSN: 10760091

Toàn văn không sẵn có

14
11. Japan's Constitutional Law, 1945-1990
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

11. Japan's Constitutional Law, 1945-1990

Beer, L. W

The Writings of, Human Rights Constitutionalism in Japan and Asia: The Writings of Lawrence W. Beer, pp.219-248

ISBN: 9781905246717 ; ISBN: 1905246714 ; E-ISBN: 9789004213036 ; E-ISBN: 9004213031 ; DOI: 10.1163/ej.9781905246717.i-312.81

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

11 September: Legitimizing Intelligence?

Herman, Michael

International Relations, August 2002, Vol.16(2), pp.227-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-1178 ; E-ISSN: 1741-2862 ; DOI: 10.1177/0047117802016002004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

$12 Million Whistleblower Settlement Spotlights Rampant Cheating in Chicago's Minority Set Aside Programs

PR Newswire Asia, May 1, 2014

Toàn văn sẵn có

17
12. National Security And Freedom Of Expression In Japan
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

12. National Security And Freedom Of Expression In Japan

Beer, L. W

The Writings of, Human Rights Constitutionalism in Japan and Asia: The Writings of Lawrence W. Beer, pp.249-258

ISBN: 9781905246717 ; ISBN: 1905246714 ; E-ISBN: 9789004213036 ; E-ISBN: 9004213031 ; DOI: 10.1163/ej.9781905246717.i-312.86

Toàn văn không sẵn có

18
12 October 1998
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

12 October 1998

The Hutchinson Chronology of World History

ISBN: 9781785398728

Toàn văn không sẵn có

19
14. Conclusion: Towards Human Rights Constitutionalism In Asia And The United States?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

14. Conclusion: Towards Human Rights Constitutionalism In Asia And The United States?

Beer, L. W

The Writings of, Human Rights Constitutionalism in Japan and Asia: The Writings of Lawrence W. Beer, pp.265-275

ISBN: 9781905246717 ; ISBN: 1905246714 ; E-ISBN: 9789004213036 ; E-ISBN: 9004213031 ; DOI: 10.1163/ej.9781905246717.i-312.93

Toàn văn không sẵn có

20
15. Afterword: Asian Constitutionalism In The Twenty-First Century
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

15. Afterword: Asian Constitutionalism In The Twenty-First Century

Beer, L. W

The Writings of, Human Rights Constitutionalism in Japan and Asia: The Writings of Lawrence W. Beer, pp.276-287

ISBN: 9781905246717 ; ISBN: 1905246714 ; E-ISBN: 9789004213036 ; E-ISBN: 9004213031 ; DOI: 10.1163/ej.9781905246717.i-312.96

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 39.852  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (31.859)
 2. Toàn văn trực tuyến (18.388)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (313)
 2. 1958đến1972  (640)
 3. 1973đến1987  (1.382)
 4. 1988đến2003  (10.335)
 5. Sau 2003  (27.093)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (39.599)
 2. German  (397)
 3. Portuguese  (180)
 4. French  (111)
 5. Spanish  (111)
 6. Chinese  (45)
 7. Dutch  (25)
 8. Czech  (18)
 9. Afrikaans  (13)
 10. Polish  (9)
 11. Lithuanian  (8)
 12. Norwegian  (8)
 13. Italian  (8)
 14. Russian  (4)
 15. Arabic  (2)
 16. Japanese  (2)
 17. Turkish  (2)
 18. Hungarian  (1)
 19. Korean  (1)
 20. Romanian  (1)
 21. Hebrew  (1)
 22. Persian  (1)
 23. Hindi  (1)
 24. Danish  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. K - Law.  (1.348)
 2. H - Social sciences.  (238)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Beer, L. W
 3. Ahmed, Tawhida
 4. Joppke, Christian
 5. Dougan, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...