skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lateinamerika xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Do Our Children Have a Chance? A Human Opportunity Report for Latin America and the Caribbean
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Our Children Have a Chance? A Human Opportunity Report for Latin America and the Caribbean

Molinas Vega, José R ; Paes de Barros, Ricardo ; Saavedra Chanduvi, Jaime ; Giugale, Marcelo ; Cord, Louise J ; Pessino, Carola ; Hasan, Amer

Directions in development

ISBN: 9780821386996 ; ISBN: 0821386999

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and the Caribbean
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and the Caribbean

Paes de Barros, Ricardo ; Ferreira, Francisco H.G ; Molinas Vega, Jose R ; Saavedra Chanduvi, Jaime

ISBN: 9780821377451 ; ISBN: 0821377450

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...