skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Chủ đề: Labor laws and legislation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Employment law : going beyond compliance to engagement and empowerment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employment law : going beyond compliance to engagement and empowerment

Twomey Rosemarie Feuerbach.

Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2010. - (344.7301 TWO 2010) - ISBN9780073026978 (hbk. : alk. paper);ISBN0073026972 (hbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The Workplace Constitution from the New Deal to the New Right
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Workplace Constitution from the New Deal to the New Right

ISBN: 9781107613218 ; ISBN: 9781107038721 ; ISBN: 1107613213 ; ISBN: 1107038723 ; E-ISBN: 9781139839358 ; E-ISBN: 1139839357 ; DOI: 10.1017/CBO9781139839358

Toàn văn không sẵn có

3
Fair, Square & Legal Safe Hiring, Managing & Firing Practices to Keep You & Your Company Out of Court, Fourthe Dition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fair, Square & Legal Safe Hiring, Managing & Firing Practices to Keep You & Your Company Out of Court, Fourthe Dition

Weiss, Donald H

E-ISBN 0814408133 ; E-ISBN 9780814408131

Toàn văn không sẵn có

4
Employment law essentials your A to Z guide to HR compliance.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employment law essentials your A to Z guide to HR compliance.

J. J. Keller &Amp ; Associates, Inc

E-ISBN 9781602879041 ; E-ISBN 9781602879645

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Comparative labour law and industrial relations in industrialized market economies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative labour law and industrial relations in industrialized market economies

Blanpain, Roger

ISBN: 9789041133489

Toàn văn không sẵn có

6
Human rights at work perspectives on law and regulation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights at work perspectives on law and regulation

Fenwick, Colin

E-ISBN 1841139998 ; E-ISBN 1847315976 ; E-ISBN 9781841139982 ; E-ISBN 9781841139999

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The Lisbon Treaty and social Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Lisbon Treaty and social Europe

E-ISBN 1849462534 ; E-ISBN 1847319394 ; E-ISBN 9781849462532

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Labour law or social competition law? on labour in its relation with capital through law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labour law or social competition law? on labour in its relation with capital through law

Rigaux, Marc

E-ISBN 9789050959421

Toàn văn không sẵn có

9
The Future of Labour Law Liber Amicorum Bob Hepple QC
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of Labour Law Liber Amicorum Bob Hepple QC

Barnard, Catherine

E-ISBN 184113404X ; E-ISBN 9781841134048

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The legal side of HR practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The legal side of HR practice

Muller, Max

E-ISBN 0761214909 ; E-ISBN 9780761214908 ; E-ISBN 9780761215431

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The European convention on human rights and the employment relation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European convention on human rights and the employment relation

E-ISBN 1849463387 ; E-ISBN 9781849463386

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Labour laws and global trade
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labour laws and global trade

Hepple, Bob

E-ISBN 1841131601 ; E-ISBN 1841131873 ; E-ISBN 9781841131603 ; E-ISBN 9781841131870 ; E-ISBN 9781847312303

Toàn văn không sẵn có

13
Labour law, fundamental rights and social Europe, volume 4 4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labour law, fundamental rights and social Europe, volume 4 4

Ronnmar, Mia

E-ISBN 1849462100 ; E-ISBN 1847318371 ; E-ISBN 9781849462105

Toàn văn không sẵn có

14
The Transformation of Labour Law in Europe A comparative study of 15 countries 1945–2004
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Transformation of Labour Law in Europe A comparative study of 15 countries 1945–2004

Hepple, Bob

E-ISBN 1841138703 ; E-ISBN 1847315356 ; E-ISBN 9781841138701

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The legal empowerment agenda : poverty, labour and the informal economy in Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The legal empowerment agenda : poverty, labour and the informal economy in Africa

Dan Banik

E-ISBN 9781409411185 ; E-ISBN 9781409411192 ; E-ISBN 9781409411208

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Employment law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employment law

Aylott, Elizabeth

E-ISBN 9780749469740 ; E-ISBN 9780749469757

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Employment rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employment rights

Jefferson, Michael

E-ISBN 1858111730 ; E-ISBN 9781905273423

Toàn văn không sẵn có

18
Workplace law handbook 2012: employment law and human resources
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workplace law handbook 2012: employment law and human resources

Davies, Alex

E-ISBN 9780749466237 ; E-ISBN 9780749466404

Toàn văn không sẵn có

19
The employer's legal advisor
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The employer's legal advisor

Hanna, Thomas M

E-ISBN 0814409180 ; E-ISBN 9780814400708 ; E-ISBN 9780814409183

Toàn văn không sẵn có

20
An A-Z of employment law a complete reference source for managers, fourth edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An A-Z of employment law a complete reference source for managers, fourth edition

Peter Chandler

E-ISBN 0749438894

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (3)
 2. 2002đến2004  (3)
 3. 2005đến2008  (5)
 4. 2009đến2012  (13)
 5. Sau 2012  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bruun, Niklas
 2. Schömann, Isabelle
 3. Lörcher, Klaus
 4. Hepple, Bob
 5. Lorcher, Klaus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...