skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Hóa học xóa Chủ đề: Lớp 12 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sử dụng bài tập Hóa học phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm Hóa học 12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng bài tập Hóa học phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm Hóa học 12

Trần, Thị Hải Yến

102 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10054

Truy cập trực tuyến

2
Bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dạy học phần kim loại hóa học 12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dạy học phần kim loại hóa học 12

Lê, Khắc Huynh

95 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10478

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trần, Thị Hải Yến
  2. Lê, Khắc Huynh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...