skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa Chủ đề: Lịch sử giáo hội xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Pilgrims in their own land : 500 years of religion in America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pilgrims in their own land : 500 years of religion in America

Marty Martin E.

New York, NY : Penguin Books, 1985, c1984. - (291.0973 MAR 1985) - ISBN0140082689 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Dictionary of Christianity in America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Christianity in America

Reid Daniel G.; Linder Robert Dean; Shelley Bruce L; Stout Harry S

Downers Grove, Ill. : Intervarsity Press, c1990. - (277 DIC 1990) - ISBN083081776X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
A History of Christianity in the United States and Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A History of Christianity in the United States and Canada

Noll Mark A.

Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans, c1992. - (277 NOL 1992) - ISBN0802837034 (cloth);ISBN0802806511 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
The Black church in the African-American experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Black church in the African-American experience

Lincoln C. Eric; Mamiya Lawrence H

Durham : Duke University Press, 1990. - (277.3 LIN 1990) - ISBN0822310570;ISBN0822310732 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Linder Robert Dean
  2. Lincoln C. Eric
  3. Stout Harry S
  4. Reid Daniel G.
  5. Mamiya Lawrence H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...