skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Giáo trình xóa Chủ đề: Lý thuyết hoá học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học. T. 2

Đào Đình Thức

H. : KH và KT , 1980 - (541 ĐA-T(2) 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình cơ sở lý thuyết hoá học. Phần 1, Cấu tạo chất

Phạm Văn Nhiêu

H. : ĐH và GDCN , 1991 - (541 PH-N(1) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình cấu tạo chất đại cương : Nhóm ngành 2

Lâm Ngọc Thiềm

H. : Trường Đại học Đại cương , 1997 - (541 LA-T 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học : dùng cho sinh viên hoá các trường Đại học Tổng hợp và Sư phạm

Vũ Đăng Độ

H. : Giáo dục, 1998 - (540 VU-Đ 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hoá học lượng tử cơ sở. Tập 1

Lâm Ngọc Thiềm; Phan Quang Thái

H. : KHKT , 1999 - H. : KHKT, 1999 - (541 LA-T(1) 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những nguyên lý cơ bản của hoá học. Phần 1, cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học

Lâm Ngọc Thiềm

H. : KH và KT, 1999. - (541 LA-T(1) 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những nguyên lý cơ bản của hoá học : Phần bài tập

Lâm Ngọc Thiêm

H. : KH và KT , 2000 - (541 LA-T 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (1)
 2. 1991đến1996  (1)
 3. 1997đến1997  (1)
 4. 1998đến1999  (3)
 5. Sau 1999  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. Vietnamese  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...