skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Kinh tế ngoại thương xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế ngoại thương

Bùi Xuân Lưu

H. : Giáo dục, 1997 - (382 BU-L 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
2
Giáo trình kinh tế ngoại thương
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế ngoại thương

Bùi, Xuân Lưu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33476

Truy cập trực tuyến

3
Phát triển ngoại thương Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển ngoại thương Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Hoàng, Thị Hường; Nguyễn, Văn Nam

Hoàng, Thị Hường. (2005). Phát triển ngoại thương Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15651

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lựa chọn sản phẩm và thị trường trong ngoại thương thời kỳ công nghiệp hoá của các nền kinh tế Đông á : sách tham khảo

Nguyễn Trần Quế chủ biên

H. : Chính trị Quốc gia , 2000 - (382 LUA 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển ngoại thương Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa : Luận văn ThS. Kinh tế : 5.02.01

Hoàng Thị Hường; Nguyễn Văn Nam Người hướng dẫn

H. : TTĐTBDGVLLCT, 2005 - (382.09597 HO-H 2005)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Trade Theory and Policy

Gandolf Giancarlo

Berlin: Springer , 1998 - (382 GAN 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh doanh với thị trường Nhật Bản

H. : Lao động, 2001 - (382.09597 KIN 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiệp định thương mại giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước

H. : CTQG, 2002 - (382.9597 HIE 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Business : Competing in the Global Marketplace

Hill Charles W. L.

New York : Irwin, McGraw - Hill , 1998 - (658 HIL 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 6 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các khu kinh tế cửa khẩu biên giới Việt - Trung và tác động của nó tới sự phát triển kinh tế hàng hoá ở Việt Nam : sách tham khảo

Phạm Văn Linh

H. : CTQG., 2001 - (337.597 PH-L 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn, Văn Nam
  2. Bùi Xuân Lưu
  3. Gandolf Giancarlo
  4. Hoàng Thị Hường
  5. Nguyễn Văn Nam

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...