skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Kinh tế đối ngoại xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

Nguyễn, Tiến Hùng; Phan, Huy Đường

Nguyễn, T. H. (2004). Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00398; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45062

Truy cập trực tuyến

2
Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội

Phùng, Thị Lan Hương; Hà, Văn Hội

Phùng, T. L. H. (2006). Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00902; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44198

Truy cập trực tuyến

3
Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội

Phùng, Thị Lan Hương; Hà, Văn Hội; Luận văn chuyên ngành Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế; ĐHQGHN - Khoa Kinh tế

Phùng, T. L. H. (2006). Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 603107; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11983; 382 PH-H 2006 / V-L0/00902

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp Luận văn ThS Kinh tế 5 02 01

Nguyễn Tiến Hùng

Khoa Kinh tế; 2004

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội Luận văn ThS Kinh tế 60 31 07

Phùng Thị Lan Hương

Khoa Kinh tế; 2006

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp

Nguyễn Tiến Hùng; Phan Huy Đường Người hướng dẫn

H. : Khoa Kinh tế, 2004 - (382.09597 NG-T 2004)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07

Phùng Thị Lan Hương; Hà Văn Hội Người hướng dẫn

H. : Khoa Kinh tế, 2006 - (382 PH-H 2006)

Truy cập trực tuyến

8
Logistics trong ngoại thương tại Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Logistics trong ngoại thương tại Việt Nam

Ngọc, Hoài Nam

146 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15464

Truy cập trực tuyến

9
Logistics trong ngoại thương tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Logistics trong ngoại thương tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

Ngọc, Hoài Nam; Hà, Văn Hội

Ngọc, H. N. (2009). Logistics trong ngoại thương tại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_02250; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44321

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Logistics trong ngoại thương tại Việt Nam Luận văn ThS Kinh tế 60 31 07

Ngọc Hoài Nam

ĐHKT; 2009

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Logistics trong ngoại thương tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

Ngọc Hoài Nam; Hà Văn Hội người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2009 - (382.09597 NG-N 2009)

Truy cập trực tuyến

12
Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU

Hà, Thị Thanh Thuỷ

106 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12675

Truy cập trực tuyến

13
Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn, Nam Hải; Hà, Văn Hội, 1962-; ĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tế

Nguyễn, N. H. (2008). Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 603107; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14340; 337.597 NG-H 2008 / V-L0/01613

Truy cập trực tuyến

14
Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn, Nam Hải

111 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14790

Truy cập trực tuyến

15
Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn, Nam Hải; Hà, Văn Hội

Nguyễn, N. H. (2008). Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01613; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44172

Truy cập trực tuyến

16
Ngoại thương Việt nam: Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại thương Việt nam: Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

Vũ, Xuân Hải; Phạm, Quang Vinh

Vũ, X. H. (2000). Ngoại thương Việt nam: Thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L2_00214; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45118

Truy cập trực tuyến

17
Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU

Hà, Thị Thanh Thuỷ; Khu, Thị Tuyết Mai

Hà, T. T. T. (2006). Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12751; 382.6 HA-T 2006 / V-L0/01041

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại thương Việt nam Thực trạng và giải pháp Luận văn ThS Kinh tế 5 02 01

Vũ Xuân Hải

ĐHQG; 2000

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt Nam Luận văn ThS Kinh tế 60 31 07

Nguyễn Nam Hải

ĐHKT; 2008

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế đối ngoại những nguyên lý và vận dụng tại Việt Nam

Hà Thị Ngọc Oanh

H LĐXH; 2006 - (382)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (2)
 2. 2004đến2005  (2)
 3. 2006đến2007  (6)
 4. 2008đến2009  (4)
 5. Sau 2009  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (25)
 2. Sách  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...