skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Kim loại nặng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals :‰bproblems and solutions

Salomons W.; Forstner Ulrich; Mader P

Berlin ; New York : Springer-Verlag, c1995. - (363.738 SAL 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Determination of some heavy metals in sediment from marine and river mouth
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of some heavy metals in sediment from marine and river mouth

Bui, Duy Cam

p. 5-11; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6313

Truy cập trực tuyến

3
Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước.

Nguyễn, Ngọc Thiện

54 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16862

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation of adsorptive material from pyrolusite ore (Tra Linh, Cao Bang, Vietnam) for heavy metals and arsenic treatment in supplied water : Luận văn ThS. Công nghệ hóa học

Trần Thị Hiền; Trần Hồng Côn người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2009 - (628.4 TR-H 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Nghiên cứu đánh giá nguồn gốc các chất dinh dưỡng và sự trao đổi kim loại nặng trong môi trường nước và trầm tích tại lưu vực sông Cầu, địa phận tỉnh Hải Dương
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đánh giá nguồn gốc các chất dinh dưỡng và sự trao đổi kim loại nặng trong môi trường nước và trầm tích tại lưu vực sông Cầu, địa phận tỉnh Hải Dương

Lê, Sĩ Hưng

55 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3630

Truy cập trực tuyến

6
Nghiên cứu khả năng hấp thu một số kim loại nặng (Cu2+, Pb2+, Zn2+) trong nước của nấm men Saccharomyces cerevisiae
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng hấp thu một số kim loại nặng (Cu2+, Pb2+, Zn2+) trong nước của nấm men Saccharomyces cerevisiae

Nguyễn, Thị Hà; Đỗ, Thị Cẩm Vân; Lê, Thị Thu Yến

tr. 99-106; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5677

Truy cập trực tuyến

7
Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khử đến sự giải phóng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong mẫu đất lúa xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khử đến sự giải phóng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong mẫu đất lúa xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội

Phạm, Vy Anh; Nguyễn, Ngọc Minh

Phạm, V. A. (2015). Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khử đến sự giải phóng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong mẫu đất lúa xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13834

Truy cập trực tuyến

8
Phân tích và đánh giá xu hướng ô nhiễm của một số kim loại nặng trong trầm tích lõi tại vùng ven biển Quảng Ninh và Huế
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích và đánh giá xu hướng ô nhiễm của một số kim loại nặng trong trầm tích lõi tại vùng ven biển Quảng Ninh và Huế

Vũ, Tiến Thành

69 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16875

Truy cập trực tuyến

9
Nghiên cứu xác định nồng độ và đánh giá rủi ro phơi nhiễm kim loại nặng từ các hạt bụi trong không khí tại các trường mầm non trên địa bàn Hà Nội
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác định nồng độ và đánh giá rủi ro phơi nhiễm kim loại nặng từ các hạt bụi trong không khí tại các trường mầm non trên địa bàn Hà Nội

Trần, Đình Trinh; Nguyễn, Thị Thúy Mến

Trần, Đ. T., Ngueeynx, T. T. M. (2019). Nghiên cứu xác định nồng độ và đánh giá rủi ro phơi nhiễm kim loại nặng từ các hạt bụi trong không khí tại các trường mầm non trên địa bàn Hà Nội. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 35, No. 1 (2019) 1-10; 2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64601; https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.4783

Truy cập trực tuyến

10
Nghiên cứu sự chuyển hóa của PAHs và một số kim loại nặngtrong quá trình ổn định bùn thải sông Kim Ngưu kết hợp rác hữu cơ bằng phương pháp lên men yếm khí nóng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sự chuyển hóa của PAHs và một số kim loại nặngtrong quá trình ổn định bùn thải sông Kim Ngưu kết hợp rác hữu cơ bằng phương pháp lên men yếm khí nóng

Cao, Vũ Hưng

157 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7224

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của axit humic đến sự di chuyển của một số kim loại nặng trong các đối tượng môi trường : Đề tài NCKH. Qt-03-27

Bùi Duy Cam; Nguyễn Bảo Châm; Phạm Văn Tình

H. : ĐHKHTN, 2005 - (543 BU-C 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác định một số kim loại nặng trong nước bằng phương pháp Von-Ampe hoà tan hấp phụ xung vi phân (DP - ADSV) : Đề tài NCKH. QT-01-07

Hoàng Thọ Tín; Nguyễn Văn Hợp; Từ Vọng Nghi

H. : ĐHKHTN, 2004 - (543 HO-T 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng và phóng xạ trong các nguồn nước của vùng than Quảng Ninh : Đề tài NCKH. QT.96.10

Bùi Duy Cam; Phạm Văn Tình; Đỗ Quang Huy

H. : ĐHKHTN, 2002 - (543 BU-C 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Đánh giá sự tích lũy và rủi ro sinh thái một số kim loại nặng trong trầm tích cửa sông Hàn, Thành phố Đà Nẵng
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá sự tích lũy và rủi ro sinh thái một số kim loại nặng trong trầm tích cửa sông Hàn, Thành phố Đà Nẵng

Lê, Thị Trinh

Lê, T. T. (2017). Đánh giá sự tích lũy và rủi ro sinh thái một số kim loại nặng trong trầm tích cửa sông Hàn, Thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 3 (2017) 112-119; 2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60788

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu và sử dụng một số vật liệu hấp phụ có nguồn gốc tự nhiên để hấp phụ kim loại nặng trong các nguồn nước bị ô nhiễm : Đề tài NCKH. QG.00.03

Nguyễn Xuân Trung

H., 2003 - (541 NG-T 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation the heavy metal contents in surface water and sediment collected in ThadLuang Marsh (Lao PDR) : M.A Thesis

Phetdalaphone BOUTTAVONG; Tạ Thị Thảo người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2011 - (363.7285 PHE 2011)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (2)
 2. 2003đến2004  (2)
 3. 2005đến2010  (2)
 4. 2011đến2015  (4)
 5. Sau 2015  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (7)
 2. Sách  (5)
 3. Bài báo  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...