skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Kim loại chuyển tiếp xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Inorganic chemistry, series one. Volume 5, Transition Metals - part 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic chemistry, series one. Volume 5, Transition Metals - part 1

London : Butterworths ; Baltimore : University Park Press, 1972. - (546 INO(5) 1972) - ISBN040870246X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Inorganic chemistry, series one. Volume 6, Transition Metals - part 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic chemistry, series one. Volume 6, Transition Metals - part 2

Mays M. J. editor

[London], Butterworths ; Baltimore, University Park Press, 1972. - (546 INO(6) 1972) - ISBN0408702249

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số β-Đixetonat kim loại chuyển tiếp
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số β-Đixetonat kim loại chuyển tiếp

Nguyễn, Thu Hà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8491

Truy cập trực tuyến

4
Nghiên cứu khả năng tự phân hủy của Polyme phế thải trong sự có mặt của một số kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn, Co) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng tự phân hủy của Polyme phế thải trong sự có mặt của một số kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn, Co) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 14

Phạm, Thị Thu Trang; Nguyễn, Thanh Tùng

Phạm, T. T. T. (2016). Nghiên cứu khả năng tự phân hủy của Polyme phế thải trong sự có mặt của một số kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn, Co). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11323

Truy cập trực tuyến

5
Nâng cao năng lực tư duy hóa học của học sinh trung học phổ thông qua việc sử dụng hệ thống bài tập hóa học về kim loại chuyển tiếp
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao năng lực tư duy hóa học của học sinh trung học phổ thông qua việc sử dụng hệ thống bài tập hóa học về kim loại chuyển tiếp

Đặng, Thị Thanh Thủy

101 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10440

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...