skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Kim loại chuyển tiếp xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Inorganic chemistry, series one. Volume 6, Transition Metals - part 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic chemistry, series one. Volume 6, Transition Metals - part 2

Mays M. J. editor

[London], Butterworths ; Baltimore, University Park Press, 1972. - (546 INO(6) 1972) - ISBN0408702249

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Inorganic chemistry, series one. Volume 5, Transition Metals - part 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic chemistry, series one. Volume 5, Transition Metals - part 1

London : Butterworths ; Baltimore : University Park Press, 1972. - (546 INO(5) 1972) - ISBN040870246X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số β-Đixetonat kim loại chuyển tiếp
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số β-Đixetonat kim loại chuyển tiếp

Nguyễn, Thu Hà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8491

Truy cập trực tuyến

4
Nâng cao năng lực tư duy hóa học của học sinh trung học phổ thông qua việc sử dụng hệ thống bài tập hóa học về kim loại chuyển tiếp
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao năng lực tư duy hóa học của học sinh trung học phổ thông qua việc sử dụng hệ thống bài tập hóa học về kim loại chuyển tiếp

Đặng, Thị Thanh Thủy

101 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10440

Truy cập trực tuyến

5
Nghiên cứu khả năng tự phân hủy của Polyme phế thải trong sự có mặt của một số kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn, Co)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng tự phân hủy của Polyme phế thải trong sự có mặt của một số kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn, Co)

Phạm, Thị Thu Trang

75 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11323

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Luận án, luận văn  (3)
  2. Sách  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn, Thu Hà
  2. Đặng, Thị Thanh Thủy
  3. Phạm, Thị Thu Trang
  4. Mays M. J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...