skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Kim loại xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Metals handbook . Volume 13, Corrosion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals handbook . Volume 13, Corrosion

ASM Handbook Committee.; ASM International. Handbook Committee.

Metals Park, Ohio : American Society for Metals, c1987 - ISBN0871700077

Truy cập trực tuyến

2
Degradation of metals in the atmosphere : a symposium sponsored by ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals, Philadelphia, PA, 12-13 May 1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Degradation of metals in the atmosphere : a symposium sponsored by ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals, Philadelphia, PA, 12-13 May 1986

Dean S. W; Lee T. S; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.; Symposium on Degradation of Metals in the Atmosphere (1986 : Philadelphia, Pa.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1987. - (620.1 DEG 1987) - ISBN0803109660

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Metals and society : an introduction to economic geology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals and society : an introduction to economic geology

Arndt N. T.; Ganino Clément

Berlin ; New York : Springer, c2012. - (TN263 .A76 2012) - ISBN9783642229954;ISBN9783642229961 (electronic bk.);ISBN3642229964 (electronic bk.)

Truy cập trực tuyến

4
A manual for the chemical analysis of metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A manual for the chemical analysis of metals

Dulski Thomas R.

West Conshohocken, PA : ASTM, 1996 - (669 DUL 1996) - ISBN0803120664

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Chemical analysis of metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical analysis of metals

Coyle Francis T. Editor

Philadelphia, Pa : ASTM, 1987 - (620.1 CHE 1987) - ISBN0803109423

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Chevron-notch fracture test experience : metals and non-metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chevron-notch fracture test experience : metals and non-metals

Baratta F. I; Brown Kevin R.

Philadelphia : ASTM, 1992 - (620.1 CHE 1992) - ISBN080311480X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superconductivity in d- and f-band metals

Douglass D. H. editor

New York : American Institute of Physics, 1972 - (537.6 SUP 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Effects of the environment on the initiation of crack growth
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of the environment on the initiation of crack growth

Piascik Robert S. Editor; Van Der Sluys W. Alan Editor; Zawierucha Robert Editor

West conshohocken, Pa : ASTM, 1997 - (620.1 EFF 1997) - ISBN0803124082

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Fatigue at low temperatures : a symposium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue at low temperatures : a symposium

Stephens R. I. Editor; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing.; ASTM Committee E-9 on Fatigue.; Symposium on Fatigue at Low Temperatures (1983 : Louisville, Ky.)

Philadelphia, PA. : American Society for Testing and Materials, c1985. - (620.16 FAT 1985) - ISBN0803104111

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Dictionary of metal heat-treatment

Simons E.N.

London : Frederick muller Ltd., 1974 - (620.16 SIM 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dạy học phần kim loại hóa học 12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dạy học phần kim loại hóa học 12

Lê, Khắc Huynh

95 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10478

Truy cập trực tuyến

12
Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của kim loại chuyển tiếp với phối tử hai càng trên cơ sở PAH.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của kim loại chuyển tiếp với phối tử hai càng trên cơ sở PAH.

Vũ, Lê Vân; Nguyễn, Minh Hải; Nguyễn, Trọng Uyển

Vũ, L. V. (2015). Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của kim loại chuyển tiếp với phối tử hai càng trên cơ sở PAH. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11805

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sampling and analysis of copper cathodes : a symposium

Hibbeln R. J. Editor; Tuddenham W. M. Editor; ASTM Committee B-2 on Nonferrous Metals and Alloys.; ASTM Symposium on Sampling and Analysis of Copper Cathodes (1982 : Dallas/Fort Worth, Tex.)

Philadelphia, PA. : ASTM, c1984 - (620.1 SAM 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Fatigue in mechanically fastened composite and metallic joints
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue in mechanically fastened composite and metallic joints

Potter John M Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1986 - (621.8 FAT 1986) - ISBN080310927x

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Metallic systems: A quantum chemist's perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metallic systems: A quantum chemist's perspective

Allison Thomas Clayton; Coskuner Orkid; González Carlos A

Boca Raton: CRC Press, 2011 - (546 MET 2011) - ISBN9781420060775

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Advances in multiaxial fatigue
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in multiaxial fatigue

Ellis Rod; McDowell David L.

Philadelphia, PA : ASTM, 1993 - Philadelphia, PA : ASTM, c1993 - (620.1 ADV 1993) - ISBN0803118627

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với N(4) - metylthiosemicacbazon 2- axetyl pyriđin
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với N(4) - metylthiosemicacbazon 2- axetyl pyriđin

Nguyễn, Hữu Cương; Trịnh, Ngọc Châu

Nguyễn, H. C. (2015). Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với N(4) - metylthiosemicacbazon 2- axetyl pyriđin. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13638

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (2)
 2. 1984đến1985  (2)
 3. 1986đến1991  (4)
 4. 1992đến1996  (3)
 5. Sau 1996  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (14)
 2. Luận án, luận văn  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (5)
 2. Q - Science.  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ganino Clément
 2. Coyle Francis T.
 3. ASM International. Handbook Committee
 4. Vũ, Lê Vân
 5. Dean S. W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...