skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Khoa học thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
王振鵠教授八秩榮慶論文集
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

王振鵠教授八秩榮慶論文集

Wang Zhen'gu jiao shou ba zhi rong qing chou bei xiao zu.

臺北市 : 臺灣學生, 2004[民93]. - (025.04 TAP 2004) - ISBN9571512257

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of library and information science. Volume 4

Drake Miriam A. editor

New York : Marcel Dekker, c2003 - (020.3 ENC(4) 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of library and information science. Volume 3

Drake Miriam A. editor

New York : Marcel Dekker, c2003 - (020.3 ENC(3) 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of library and information science. Volume 1

Drake Miriam A. editor

New York : Marcel Dekker, c2003 - (020.3 ENC(1) 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Drake Miriam A.
  2. Wang Zhen'gu jiao shou ba zhi rong qing chou bei xiao zu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...