skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Khoa học chính trị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Australian national government
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian national government

Crisp L. F.

[Croydon, Aus.] Longman [1970] - (320.4 CRI 1970) - ISBN0582684153

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
2
Modern political systems : Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern political systems : Europe

Macridis R.C

Englewood, N.J. : Prentice-Hall, c1983. - (320.3 MOD 1983) - ISBN0135971950

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
The Politics of "new federalism"
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of "new federalism"

Jaensch Dean

Adelaide : Australasian Political Studies Association, 1977. - (320.994 POL 1977) - ISBN0909266077

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Foundations of comparative politics : a policy perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of comparative politics : a policy perspective

Andrain Charles F.

Monterey, Calif. : Brooks/Cole Pub. Co., c1983. - (320.3 AND 1983) - ISBN0534013775 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing political systems

Blondel Jean

New York : Praeger, [1972] - (320.3 BLO 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of modernzation

Apter David Ernest

Chicago : The Univ.of Chicago Press , 1965 - (320.9 APT 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
The Oxford guide to the United States government
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Oxford guide to the United States government

Patrick John J.; Pious Richard M.; Ritchie Donald A.

Oxford ; New York : Oxford University Press, 2001. - (320.473 PAT 2001) - ISBN019514273X

Truy cập trực tuyến

8
Points of view : readings in American government and politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Points of view : readings in American government and politics

DiClerico Robert E; Hammock Allan S.

Boston, Mass. : McGraw-Hill, 2004. - (320.973 POI 2004) - ISBN0072817399 (softcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
9
The American democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American democracy

Patterson Thomas E.

Boston : McGraw-Hill, c2005. - (320.473 PAT 2005) - ISBN0072868031 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản
10
We the people : a concise introduction to American politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

We the people : a concise introduction to American politics

Patterson Thomas E.

Boston : McGraw-Hill, 2004 - (320.473 PAT 2004) - ISBN007281733X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản
11
Comparative Politics 07/08
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Politics 07/08

Soe Christian

Dubuque, IA : Mc Graw Hill , 2008 - (320.3 COM 2008) - ISBN9780073516288

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính phủ Hoa Kỳ của chúng tôi = Our American government

H. : Thanh niên, 2007 - (320.973 CHI 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
State and local government
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and local government

Stinebrickner Brice

Boston : Mc Graw Hill Higher Education, 2009 - (320.80973 STA 2009) - ISBN9780073516318

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pieces of politics / |c editor, Richard Lucy

Lucy Richard

South Melbourne, Vic. : Macmillan, 1975 - (320.994 PIE 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
State and local government : politics and public policies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and local government : politics and public policies

Saffell David C.; Basehart Harry

Boston : McGraw-Hill, c2001. - (320.8 SAF 2001) - ISBN0072322519 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
16
City limits
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

City limits

Peterson Paul E.

Chicago : University of Chicago Press, 1981. - (320.80973 PET 1981) - ISBN0226662926;ISBN0226662934 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
American intergovernmental relations : foundations, perspectives, and issues
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American intergovernmental relations : foundations, perspectives, and issues

O'Toole Laurence J.

Washington, DC : Congressional Quarterly, 1999. - (320.473 AME 1999) - ISBN1568024053 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Parliament of whores : a lone humorist attempts to explain the entire U.S. government
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parliament of whores : a lone humorist attempts to explain the entire U.S. government

O'Rourke P.J.

New York: Grove Press, 2003 - (320.973 ORO 2003) - ISBN0802139701

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Tom Paine and Revolutionary America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tom Paine and Revolutionary America

Foner Eric.

New York : Oxford University Press, 1976. - (320.51 FON 1976) - ISBN0195019865

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
The bulldozer and the big tent : blind Republicans, lame Democrats, and the recovery of American ideals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The bulldozer and the big tent : blind Republicans, lame Democrats, and the recovery of American ideals

Gitlin Todd.

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2007. - (320.51 GIT 2007) - ISBN0471748536 (cloth);ISBN9780471748533 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Patterson Thomas E
  2. Gitlin Todd
  3. Saffell David C.
  4. Ikeda Sanford
  5. Blondel Jean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...