skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Kỹ thuật hàng hải xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The boatowner's guide to GMDSS and marine radio : marine distress and safety communications in the digital age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The boatowner's guide to GMDSS and marine radio : marine distress and safety communications in the digital age

United States Power Squadrons.

Camden, Me. : International Marine/McGraw-Hill, c2006. - Camden, Me. : International Marine/McGraw-Hill, c2006 - (623.89 BOA 2006) - ISBN0071463186 (spiral bound : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vehicle Navigation & Information Systems Conference proceedings : 6th international VNIS

Piscataway : The institute of electriccal and Elec. Inc , 1995 - (623.8 NIN 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. United States Power Squadrons

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...