skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Kỹ năng viết xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Arguing in communities : reading and writing arguments in context
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arguing in communities : reading and writing arguments in context

Hatch Gary Layne.

Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2003. - (808 HAT 2003) - ISBN0767416813 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The aims of argument : a text and reader
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The aims of argument : a text and reader

Crusius Timothy W.; Channell Carolyn E

New York, NY : McGraw-Hill, c2009. - (808.042 CRU 2009) - ISBN9780073326177 (pbk. : alk. paper);ISBN0073326178 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
3
"They say/I say" : the moves that matter in academic writing : with readings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"They say/I say" : the moves that matter in academic writing : with readings

Graff Gerald.; Birkenstein Cathy; Durst Russel K.

New York : W.W. Norton & Co., c2012. - (808.042 GRA 2012) - ISBN9780393912753 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Channell Carolyn E
  2. Crusius Timothy W.
  3. Durst Russel K.
  4. Hatch Gary Layne
  5. Birkenstein Cathy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...