skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 73  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Justice xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egalitate de șanse și non-discriminare

Dascălu, Ileana

Sfera Politicii, 2012, Issue 168, pp. 87-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1221-6720

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unraveling the myth of meritocracy within the context of US higher education

Liu, Amy

Higher Education, 2011, Vol.62(4), pp.383-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-1560 ; E-ISSN: 1573-174X ; DOI: 10.1007/s10734-010-9394-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Markets, Choice and Agency

Fowler, Timothy

Res Publica, 2015, Vol.21(4), pp.347-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-4765 ; E-ISSN: 1572-8692 ; DOI: 10.1007/s11158-015-9297-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What abolishing the family would not do

Gheaus, Anca

ISSN: 1369-8230 ; DOI: 10.1080/13698230.2017.1398449

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of Opportunity and Equality of Outcome

Zdenko Kodelja

Center for Educational Policy Studies Journal, 01 February 2016, Vol.6(2), pp.9-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1855-9719 ; E-ISSN: 2232-2647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Scope of Formal Equality of Opportunity: The Horizontal Effect of Rights in a Liberal Constitution

Bedi, Sonu

Political Theory, December 2014, Vol.42(6), pp.716-738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591714538267

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egalitate de șanse și non-discriminare

Dascălu, Ileana

Sfera Politicii, 2012, Vol.XX(168), pp.87-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1221-6720

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of Opportunity and Non-Discrimination

Ileana Dascălu

Sfera Politicii, 01 April 2012, Vol.XX(168 (2)), pp.87-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1221-6720

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The System Isn’t Broken. It’s Fixed

Micah Lott

Religions, 01 April 2017, Vol.8(4), p.57 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2077-1444 ; DOI: 10.3390/rel8040057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal and substantive equality of opportunity

Sergiu, Bălan

Cogito - Multidisciplinary research Journal, 2012, Issue 4, pp.85-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2068-6706

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fairness in education - a normative analysis of OECD policy documents

Bøyum, Steinar

1134071 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1080/02680939.2014.899396

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Does the Difference Principle Make a Difference?

Miklosi, Zoltan

Res Publica, 2010, Vol.16(3), pp.263-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-4765 ; E-ISSN: 1572-8692 ; DOI: 10.1007/s11158-010-9123-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fairness in education - a normative analysis of OECD policy documents

Bøyum, Steinar

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justice and the Prejudices of Culture: On Choice, Social Background and Unequal Opportunities in the Liberal Society

Ohlström, Marcus

Linnaeus University Dissertations, 2012

ISBN: 9789186983758

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justice and the Prejudices of Culture: On Choice, Social Background and Unequal Opportunities in the Liberal Society

Ohlström, Marcus; Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

ISBN: 978-91-86983-75-8

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship as Inherited Property

Shachar, Ayelet ; Hirschl, Ran

Political Theory, June 2007, Vol.35(3), pp.253-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591707299808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of opportunity and complex equality: The special place of schooling

Brighouse, Harry

Res Publica, 2007, Vol.13(2), pp.147-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-4765 ; E-ISSN: 1572-8692 ; DOI: 10.1007/s11158-007-9029-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿Pueden las tortugas ganar a los atletas? ¿Igualdad de oportunidades o educación comunitaria?

Paredes Mallea, Javier

Revista Integra Educativa, January 2010, Vol.3(3), pp.27-38

ISSN: 1997-4043

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race and Healthcare Disparities: Overcoming Vulnerability

Stone, John

Theoretical Medicine and Bioethics, 2002, Vol.23(6), pp.499-518 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-7415 ; E-ISSN: 1573-1200 ; DOI: 10.1023/A:1021524431845

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uma concepção liberal-igualitária de justiça distributiva

Vita, Álvaro de

Revista Brasileira de Ciências Sociais, 01 February 1999, Vol.14(39), pp.41-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1806-9053 ; DOI: 10.1590/S0102-69091999000100003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 73  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (2)
 2. 2005đến2008  (4)
 3. 2009đến2010  (3)
 4. 2011đến2013  (11)
 5. Sau 2013  (53)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (68)
 2. Portuguese  (2)
 3. Swedish  (1)
 4. Korean  (1)
 5. Romanian  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank Group
 2. Dascălu, Ileana
 3. Bøyum, Steinar
 4. Paes de Barros, Ricardo
 5. Bedi, Sonu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...