skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa Chủ đề: Japan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Eurostat επετηρίδα '96 : Η στατιστική όψη της Ευρώπης 1985-1995.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eurostat επετηρίδα '96 : Η στατιστική όψη της Ευρώπης 1985-1995.

European Commission ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-827-8845-8

Toàn văn sẵn có

2
Αριθμοί της γνώσης : Η Επετηρίδα της Eurostat με μια ματιά.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Αριθμοί της γνώσης : Η Επετηρίδα της Eurostat με μια ματιά.

European Commission ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-828-4947-3

Toàn văn sẵn có

3
Jern og Stål : Statistisk årbog 1989
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jern og Stål : Statistisk årbog 1989

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-826-0906-5

Toàn văn sẵn có

4
Industri : Statistisk årbog 1988
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industri : Statistisk årbog 1988

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-9038-0

Toàn văn sẵn có

5
Industri : Statistisk årbog 1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industri : Statistisk årbog 1986

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-7488-1

Toàn văn sẵn có

6
Årbog for Industristatistik
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Årbog for Industristatistik

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-4917-8

Toàn văn sẵn có

7
Industri : Statistisk årbog 1985
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industri : Statistisk årbog 1985

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-5566-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (1)
 2. 1986đến1986  (1)
 3. 1987đến1988  (1)
 4. 1989đến1990  (2)
 5. Sau 1990  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (5)
 2. English  (5)
 3. Danish  (5)
 4. Dutch  (5)
 5. Italian  (3)
 6. German  (3)
 7. Portuguese  (1)
 8. Spanish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...