skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Franch, Xavier xóa Chủ đề: Istar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GoBIS: An integrated framework to analyse the goal and business process perspectives in information systems

Ruiz, Marcela ; Costal, Dolors ; España, Sergio ; Franch, Xavier ; Pastor, Óscar

Information Systems, October-November 2015, Vol.53, pp.330-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; DOI: 10.1016/j.is.2015.03.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical study on the use of i * by non-technical stakeholders: the case of strategic dependency diagrams

Carvallo, Juan ; Franch, Xavier

Requirements Engineering, 2019, Vol.24(1), pp.27-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-018-0300-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Franch, Xavier
  2. Franch, X.
  3. Espana, Sergio
  4. Pastor, Óscar
  5. Espana, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...