skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Chủ đề: Demokratie xóa Chủ đề: Islam xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Islamic Activists: The Anti-Enlightenment Democrats
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamic Activists: The Anti-Enlightenment Democrats

Abdelkader, Dina

ISBN10: 0745322166 ; ISBN10: 0745322174 ; ISBN13: 9780745322162 ; ISBN13: 9780745322179 ; E-ISBN10: 1849645809 ; E-ISBN13: 9781849645805

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAGE Handbook of Education for Citizenship and Democracy

Arthur, James ;Davies, Ian ;Hahn, Carole;; Arthur, James ; Davies, Ian ; Hahn, Carole

ISBN: 9781412936217 ; E-ISBN: 9781849200486 ; DOI: 10.4135/9781849200486

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Egypt after Mubarak liberalism, Islam, and democracy in the Arab world (Princeton studies in Muslim politics)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egypt after Mubarak liberalism, Islam, and democracy in the Arab world (Princeton studies in Muslim politics)

Rutherford, Bruce K

E-ISBN 0691136653 ; E-ISBN 9780691158044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Civil society and democracy in Iran.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil society and democracy in Iran.

Jahanbegloo, Ramin

E-ISBN 9780739165447 ; E-ISBN 9780739165454

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Taming the gods religion and democracy on three continents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taming the gods religion and democracy on three continents

Buruma, Ian

E-ISBN 0691134898 ; E-ISBN 9780691156057 ; E-ISBN 9780691134895

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Democracy, Islam, and secularism in Turkey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy, Islam, and secularism in Turkey

Kuru, Ahmet ; Stepan, Alfred;

E-ISBN 9780231159326 ; E-ISBN 9780231159333 ; E-ISBN 9780231530255

Toàn văn không sẵn có

7
Frustrated democracy in post-Soviet Azerbaijan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frustrated democracy in post-Soviet Azerbaijan

Altstadt, Audrey L

E-ISBN 9780231704564

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
When Islam and Democracy Meet : Muslims in Europe and in the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Islam and Democracy Meet : Muslims in Europe and in the United States

Cesari, Jocelyne

E-ISBN: 9781403978561 E-ISBN: 1403978565 DOI: 10.1057/9781403978561 ISBN: 9781403971463 ISBN: 9780312294014

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Islamism and democracy in Indonesia piety and pragmatism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamism and democracy in Indonesia piety and pragmatism

Hilmy, Masdar

E-ISBN 9789812309716 ; E-ISBN 9789812309730

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Tolerance, democracy, and sufis in senegal
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tolerance, democracy, and sufis in senegal

Diouf, Mamadou;

E-ISBN 9780231162623 ; E-ISBN 9780231162630 ; E-ISBN 9780231530897

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2009  (1)
 3. 2010đến2010  (2)
 4. 2011đến2012  (4)
 5. Sau 2012  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Davies, Ian
 2. Altstadt, Audrey
 3. Buruma, Ian
 4. Khosrokhavar, Farhad
 5. Mahdavi, Mojtaba

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...