skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản Iraq xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing the Angles: Russian Diplomacy Before and During the War in Iraq

Katz, Mark N.

Middle East Policy, September 2003, Vol.10(3), pp.43-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1924 ; E-ISSN: 1475-4967 ; DOI: 10.1111/1475-4967.00116

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bush, Blair, and the war in Iraq: alliance politics and the limits of influence.(Essay)

Mchugh, Kelly

Political Science Quarterly, 2010, Vol.125(3), p.465(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

System failure: the underlying causes of US policy‐making errors in Afghanistan

Waldman, Matt

International Affairs, July 2013, Vol.89(4), pp.825-843 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.12047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After War: Inside the U.S. Civilian Struggle to Build Peace

Miles, Renanah

Political Science Quarterly, Fall 2013, Vol.128(3), pp.489-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; E-ISSN: 1538165X ; DOI: 10.1002/polq.12072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Not Invade North Korea? Threats, Language Games, and U.S. Foreign Policy.(Author Abstract)

Koch, Howard

International Studies Quarterly, Dec, 2004, Vol.48(4), p.805-828 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TURKISH-SYRIAN RELATIONS: A CHECKERED HISTORY

Bishku, Michael

Middle East Policy, Fall 2012, Vol.19(3), pp.36-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/j.1475-4967.2012.00546.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of Power and Compassion

Telhami, Shibley

Metaphilosophy, April 2004, Vol.35(3), pp.303-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-1068 ; E-ISSN: 1467-9973 ; DOI: 10.1111/j.1467-9973.2004.00320.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“There Was No Plan”: An Interview with Rajiv Chandrasekaran

Kosar, Kevin

Public Administration Review, November 2007, Vol.67(6), pp.1077-1082 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3352 ; E-ISSN: 1540-6210 ; DOI: 10.1111/j.1540-6210.2007.00799.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Why, What, and Where of Bowman Expeditions

Dobson, Jerome

Focus On Geography, Winter 2012, Vol.55(4), pp.117-0_3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15494934 ; E-ISSN: 19498535

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WAR WITH IRAN: REGIONAL REACTIONS AND REQUIREMENTS

Anthony, John ; Seznec, Jean-François ; Ari, Tayyar ; White, Wayne

Middle East Policy, Fall 2008, Vol.15(3), pp.1-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/j.1475-4967.2008.00356.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidents and the Congressional War Resolutions of 1991 and 2002

Hess, Gary R.

Political Science Quarterly, 2006, Vol.121(1), pp.93-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise and Fall of Colin Powell and the Powell Doctrine

Lafeber, Walter

Political Science Quarterly, 2009, Vol.124(1), pp.71-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Just war, not prevention

Nichols, Thomas

Ethics & International Affairs, 2003, Vol.17(1), p.25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08926794 ; E-ISSN: 17477093 ; DOI: 10.1111/j.1747-7093.2003.tb00415.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A war too far? Bush, Iraq, and the 2004 U.S. presidential election.(George W. Bush)

Mcallister, Ian

Presidential Studies Quarterly, June, 2006, Vol.36(2), p.260(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Security and Legal Restraint: Reconsidering War Powers after September 11

Schonberg, Karl K.

Political Science Quarterly, 2004, Vol.119(1), pp.115-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CIA's Strategic Intelligence in Iraq

Russell, Richard L.

Political Science Quarterly, 2002, Vol.117(2), pp.191-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

George Bush and the Gulf War of 1991

Brands, H. W. W.

Presidential Studies Quarterly, March, 2004, Vol.34(1), p.113(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Nationalism and U.S. Foreign Policy from September 11 to the Iraq War

Mccartney, Paul T.

Political Science Quarterly, 2004, Vol.119(3), pp.399-423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deciding on War Against Iraq: Institutional Failures

Fisher, Louis

Political Science Quarterly, 2003, Vol.118(3), pp.389-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXITING IRAQ: COMPETING STRATEGIES

Mattair, Thomas

Middle East Policy, Spring 2006, Vol.13(1), pp.69-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/j.1475-4967.2006.00239.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (18)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (6)
 2. 2004đến2005  (8)
 3. 2006đến2007  (6)
 4. 2008đến2010  (7)
 5. Sau 2010  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (33)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Katz, Mark N.
 2. Katz, Mark
 3. Yaphe, Judith
 4. Taspinar, Omer
 5. Miles, Renanah

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...