skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 129  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Chủ đề: Internet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An eye‐tracking approach to the analysis of relevance judgments on the Web: The case of Google search engine

Balatsoukas, Panos ; Ruthven, Ian

Journal of the American Society for Information Science and Technology, September 2012, Vol.63(9), pp.1728-1746 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-2882 ; E-ISSN: 1532-2890 ; DOI: 10.1002/asi.22707

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belief dynamics in web search

White, Ryen W.

Journal of the Association for Information Science and Technology, November 2014, Vol.65(11), pp.2165-2178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2330-1635 ; E-ISSN: 2330-1643 ; DOI: 10.1002/asi.23128

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of internet search engines on OPAC users: a study of Punjabi University, Patiala (India)

Kumar, Shiv

Program, 10 February 2012, Vol.46(1), pp.56-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0337 ; E-ISSN: 1758-7301 ; DOI: 10.1108/00330331211204566

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of keyword-based tagging behaviors of experts and novices

Li-Chen Tsai ; Sheue-Ling Hwang ; Kuo-Hao Tang

Online Information Review, 2011, Vol.35(2), p.272-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684521111128041

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of web searching on the OPAC: a comparison of selected university libraries

Kumar, Shiv

Library Hi Tech News, 09 August 2011, Vol.28(6), pp.14-21

ISSN: 0741-9058 ; E-ISSN: 2054-1678 ; DOI: 10.1108/07419051111173883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of keyword-based tagging behaviors of experts and novices

Tsai, Li-Chen ; Hwang, Sheue-Ling ; Tang, Kuo-Hao

Online Information Review, 19 April 2011, Vol.35(2), pp.272-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521111128041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of computer, internet, and library OPACs among rural and urban postgraduates in Indian universities

Kumar, Shiv

OCLC Systems & Services: International digital library perspectives, 17 August 2012, Vol.28(3), pp.144-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-075X ; E-ISSN: 2054-1694 ; DOI: 10.1108/10650751211262137

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative evaluation of web search engines in health information retrieval

Teixeira Lopes, Carla ; Ribeiro, Cristina

Online Information Review, 29 November 2011, Vol.35(6), pp.869-892 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521111193175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of demographic characteristics of users on patterns of usage on search engines and OPAC

Kumar, Shiv

Library Review, 16 March 2012, Vol.61(3), pp.172-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2535 ; E-ISSN: 1758-793X ; DOI: 10.1108/00242531211259300

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From web search to healthcare utilization: privacy-sensitive studies from mobile data

White, Ryen ; Horvitz, Eric

Journal of the American Medical Informatics Association, 2013, Vol. 20(1), pp.61-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1067-5027 ; E-ISSN: 1527-974X ; DOI: 10.1136/amiajnl-2011-000765

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music, musicians and information seeking behaviour

Kostagiolas, Petros A ; Lavranos, Charilaos ; Korfiatis, Nikolaos ; Papadatos, Joseph ; Papavlasopoulos, Sozon

Journal of Documentation, 12 January 2015, Vol.71(1), pp.3-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/JD-07-2013-0083

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Undergraduate students' interaction with online information resources in their academic tasks

He, Daqing ; Wu, Dan ; Yue, Zhen ; Fu, Anna ; Thien Vo, Kim

Aslib Proceedings, 23 November 2012, Vol.64(6), pp.615-640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012531211281715

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet apprehensiveness

Susskind, Alex M ; Stefanone, Michael A

Journal of Hospitality and Tourism Technology, 12 March 2010, Vol.1(1), pp.5-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-9880 ; DOI: 10.1108/17579881011022990

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Undergraduate students' interaction with online information resources in their academic tasks; A comparative study

Daqing He ; Dan Wu ; Zhen Yue ; Anna Fu ; Kim Thien Vo

Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 2012, Vol.64(6), p.615-640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; DOI: 10.1108/00012531211281715

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards an intelligent possibilistic web information retrieval using multiagent system

Bilel Elayeb ; Fabrice Evrard ; Montaceur Zaghdoud ; Mohamed Ben Ahmed

Interactive Technology and Smart Education, 2009, Vol.6(1), p.40-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-5659 ; DOI: 10.1108/17415650910965191

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usage of information resources by computer engineering students: a case study of Nanyang Technological University, Singapore

Majid, Shaheen ; Tee Tan, Ai

Online Information Review, 01 October 2002, Vol.26(5), pp.318-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520210447886

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scholarly and professional journals in the digital environment

Nicholas, D

Strategic Direction, 22 March 2011, Vol.27(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-0543 ; E-ISSN: 1758-8588 ; DOI: 10.1108/sd.2011.05627dad.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual worlds, conceptual understanding, and me: designing for consequential engagement

Gresalfi, Melissa ; Barab, Sasha ; Siyahhan, Sinem ; Christensen, Tyler

On the Horizon, 30 January 2009, Vol.17(1), pp.21-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1074-8121 ; DOI: 10.1108/10748120910936126

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who benefits from CLIR in web retrieval?

Airio, Eija

Journal of Documentation, 05 September 2008, Vol.64(5), pp.760-778 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220410810899754

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-defined relevance criteria in web searching

Savolainen, Reijo ; Kari, Jarkko

Journal of Documentation, 01 November 2006, Vol.62(6), pp.685-707 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220410610714921

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 129  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (9)
 2. 1999đến2003  (44)
 3. 2004đến2008  (24)
 4. 2009đến2014  (44)
 5. Sau 2014  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kumar, Shiv
 2. Jansen, Bernard J.
 3. White, Ryen
 4. He, Daqing
 5. Huntington, Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...