skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Chủ đề: China xóa Chủ đề: International relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Participation and Interaction : The Theory and Practice of China's Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participation and Interaction : The Theory and Practice of China's Diplomacy

Zhao, Jinjun ; Chen, Zhirui

ISBN: 9781938134043 ; E-ISBN: 9781938134050 ; E-ISBN: 9781938134067 ; DOI: 10.1142/u002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Soft Power in China : Public Diplomacy through Communication
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Power in China : Public Diplomacy through Communication

Wang, Jian

E-ISBN: 9780230116375 E-ISBN: 023011637X DOI: 10.1057/9780230116375 ISBN: 9780230108622

Toàn văn sẵn có

3
Chinese Diplomacy and the UN Security Council: Beyond the Veto
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Diplomacy and the UN Security Council: Beyond the Veto

Wuthnow, Joel

ISBN10: 0415640733 ; ISBN13: 9780415640732 ; E-ISBN10: 0203082044 ; E-ISBN13: 9780203082041

Toàn văn sẵn có

4
Japan, China and Networked Regionalism in East Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan, China and Networked Regionalism in East Asia

Rathus, Joel

ISBN: 978-1-349-33574-9 ; E-ISBN: 978-0-230-34291-0 ; DOI: 10.1057/9780230342910

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The Troubled Triangle : Economic and Security Concerns for The United States, Japan, and China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Troubled Triangle : Economic and Security Concerns for The United States, Japan, and China

Inoguchi, Takashi ;Ikenberry, G. John;; Inoguchi, Takashi ; Ikenberry, G. John

E-ISBN: 9781137316851 E-ISBN: 1137316853 DOI: 10.1057/9781137316851 ISBN: 9781137321992

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Sino-US Relations and the Role of Emotion in State Action: Understanding Post-Cold War Crisis Interactions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sino-US Relations and the Role of Emotion in State Action: Understanding Post-Cold War Crisis Interactions

Shepperd, Taryn

ISBN: 978-1-349-43743-6 ; E-ISBN: 978-1-137-31772-8 ; DOI: 10.1057/9781137317728

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
China on the Ground in Latin America : Challenges for the Chinese and Impacts on the Region
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China on the Ground in Latin America : Challenges for the Chinese and Impacts on the Region

Ellis, R. Evan

E-ISBN: 9781137439772 E-ISBN: 1137439777 DOI: 10.1057/9781137439772 ISBN: 9781137439765

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
America, China, and the Struggle for World Order: Ideas, Traditions, Historical Legacies, and Global Visions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America, China, and the Struggle for World Order: Ideas, Traditions, Historical Legacies, and Global Visions

Ikenberry, G. John ;Feng, Zhu ;Jisi, Wang;; Ikenberry, G. ; Jisi, Wang ; Feng, Zhu

ISBN: 978-1-349-55327-3 ; E-ISBN: 978-1-137-50831-7 ; DOI: 10.1057/9781137508317

Toàn văn sẵn có

9
Sino-Japanese Relations in a Trilateral Context: Origins of Misperception
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sino-Japanese Relations in a Trilateral Context: Origins of Misperception

Zhang, Yun

ISBN: 9781137503343 ; ISBN: 1137503343 ; E-ISBN: 9781137503350 ; E-ISBN: 1137503351 ; DOI: 10.1057/978-1-137-50335-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
China and the Global Political Economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and the Global Political Economy

Breslin, Shaun

International Political Economy Series

ISBN: 9781137355201 ; ISBN: 1137355204 ; E-ISBN: 9781349675371 ; E-ISBN: 1349675377 ; DOI: 10.1007/978-1-349-67537-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Unlikely Partners?: China, the European Union and the Forging of a Strategic Partnership
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unlikely Partners?: China, the European Union and the Forging of a Strategic Partnership

Michalski, Anna ; Pan, Zhongqi; Chen, Zhimin (Editor) ; Jing, Yijia (Editor)

Governing China in the 21st Century

ISBN: 9789811031403 ; ISBN: 9811031401 ; E-ISBN: 9789811031410 ; E-ISBN: 981103141X ; DOI: 10.1007/978-981-10-3141-0

Toàn văn sẵn có

12
Pioneers of Sino-Japanese Relations : Liao and Takasaki
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pioneers of Sino-Japanese Relations : Liao and Takasaki

Itoh, Mayumi

E-ISBN: 9781137027351 E-ISBN: 1137027355 DOI: 10.1057/9781137027351 ISBN: 9781137027344

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The US Strategic Pivot to Asia and Cross-Strait Relations : Economic and Security Dynamics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The US Strategic Pivot to Asia and Cross-Strait Relations : Economic and Security Dynamics

Chow, Peter C. Y.;; Chow, Peter C. Y.

E-ISBN: 9781137360779 E-ISBN: 1137360771 DOI: 10.1057/9781137360779 ISBN: 9781137364623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Japan and Reconciliation in Post-war Asia : The Murayama Statement and Its Implications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan and Reconciliation in Post-war Asia : The Murayama Statement and Its Implications

Togo, Kazuhiko ; Murayama, Tomiichi;; Togo, Kazuhiko

E-ISBN: 9781137301239 E-ISBN: 1137301236 DOI: 10.1057/9781137301239 ISBN: 9781137301222

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The Pacific Islands in China's Grand Strategy : Small States, Big Games
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pacific Islands in China's Grand Strategy : Small States, Big Games

Yang, Jian

E-ISBN: 9780230339750 E-ISBN: 0230339751 DOI: 10.1057/9780230339750 ISBN: 9780230113237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Conceptual Gaps in China-EU Relations : Global Governance, Human Rights and Strategic Partnerships
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptual Gaps in China-EU Relations : Global Governance, Human Rights and Strategic Partnerships

Pan, Zhongqi;; Pan, Zhongqi

E-ISBN: 9781137027443 E-ISBN: 1137027444 DOI: 10.1057/9781137027443 ISBN: 9781137027436

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Chinese Strategic Thought toward Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Strategic Thought toward Asia

Rozman, Gilbert

ISBN: 978-1-137-03367-3 ; E-ISBN: 978-1-137-31154-2 ; DOI: 10.1057/9780230105751

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The Transition of Global Order : Legitimacy and Contestation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Transition of Global Order : Legitimacy and Contestation

Terhalle, Maximilian

E-ISBN: 9781137386908 E-ISBN: 1137386908 DOI: 10.1057/9781137386908 E-ISBN: 9781137386908 ISBN: 9781137386892

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
New dimensions of Chinese foreign policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New dimensions of Chinese foreign policy

Guo, Sujian ;Hua, Shiping;

E-ISBN 0739118765 ; E-ISBN 9780739118764 ; E-ISBN 9780739118771 ; E-ISBN 9780739158166

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Power in the 21st century international security and international political economy in a changing world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power in the 21st century international security and international political economy in a changing world

Fels, Enrico ;Kremer, Jan-Frederik ;Kronenberg, Katharina;; Fels, Enrico

ISBN: 9783642250811 ; ISBN: 3642250815 ; E-ISBN: 9783642250828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (4)
 2. 2008đến2009  (3)
 3. 2010đến2011  (14)
 4. 2012đến2014  (15)
 5. Sau 2014  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (1)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ikenberry, G. John
 2. Hua, Shiping
 3. Pan, Zhongqi
 4. Wang, Jian
 5. Kronenberg, Katharina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...