skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Phân loại theo LCC: E - History: America xóa Chủ đề: International Relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Cases in U.S. Foreign Policy: From Terrorism to Trade

Carter, Ralph

ISBN: 9781452241548 ; E-ISBN: 9781506335315 ; DOI: 10.4135/9781506335315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The New Deal a global history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Deal a global history

Patel, Kiran Klaus

E-ISBN 1400873622 ; E-ISBN 9780691149127 ; E-ISBN 9781400873623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Carter, Ralph G.
  2. Carter, Ralph
  3. Patel, Kiran Klaus.
  4. RS: FASoS - CERiM
  5. History

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...