skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 51.491  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: International Relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Sharp, Paul

The Encyclopedia of Political Science

ISBN: 978-1-60871-266-3

Toàn văn không sẵn có

2
Taking sides. Clashing views in world politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking sides. Clashing views in world politics

Rourke John T.

Dubuque, IA : McGraw-Hill Contemporary Learning Series, c2008. - (909.83 TAK 2008) - ISBN0073397202 (pbk.);ISBN9780073397207 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Hocking ; Lee, Brian, Donna

International Encyclopedia of Political Science

ISBN: 978-1-4129-9416-3

Toàn văn không sẵn có

4
Diplomacy
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

E-ISBN: 9781473955714 ; E-ISBN: 1473955718 ; DOI: 10.4135/9781473955714

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Silvera, Ginger

The SAGE Encyclopedia of War : Social Science Perspectives: A-D

ISBN: 978-1-4833-5988-5

Toàn văn không sẵn có

6
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Encyclopedia of Tudor England

ISBN: 9781598842982

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Mahiet, Damien

Music in the Social and Behavioral Sciences : An Encyclopedia

ISBN: 978-1-4522-8302-9

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Burton, Paul J.

Conflict in Ancient Greece and Rome : The Definitive Political, Social, and Military Encyclopedia: S–Z, Greek Section and A–G, Roman Section

ISBN: 978-1-61069-020-1

Toàn văn không sẵn có

9
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

African American Leadership: A Concise Reference Guide

ISBN: 9780990730033

Toàn văn không sẵn có

10
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Sports Leadership: A Concise Reference Guide

ISBN: 9780990730019

Toàn văn không sẵn có

11
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Asian American Leadership: A Concise Reference Guide

ISBN: 9780990730040

Toàn văn không sẵn có

12
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Leadership Glossary: Essential Terms for the 21st Century

ISBN: 9780990730002

Toàn văn không sẵn có

13
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

A New A-Z of International Relations Theory

ISBN: 9781848855014

Toàn văn không sẵn có

14
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

SAGE Key Concepts Series: Key Concepts in International Relations

ISBN: 9781412928489

Toàn văn sẵn có

15
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Hispanic American Leadership: A Concise Reference Guide

ISBN: 9780990730026

Toàn văn không sẵn có

16
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Encyclopedia of Power

ISBN: 9781412927482

Toàn văn không sẵn có

17
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

International Encyclopedia of Political Science

ISBN: 9781412959636

Toàn văn không sẵn có

18
Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Thomas Diez ; Ingvild Bode ; Aleksandra Da Costa

SAGE Key Concepts, Key Concepts in International Relations

ISBN: 9781412928489 ; ISBN: 1412928486 ; E-ISBN: 9781446288344 ; E-ISBN: 144628834X ; DOI: 10.4135/9781446288344.n7

Toàn văn sẵn có

19
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy

ISBN: 9780230302990

Toàn văn sẵn có

20
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Music in the Social and Behavioral Sciences: An Encyclopedia

ISBN: 9781452283036

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 51.491  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (480)
 2. 1958đến1972  (914)
 3. 1973đến1987  (2.477)
 4. 1988đến2003  (15.988)
 5. Sau 2003  (31.499)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (48.126)
 2. Portuguese  (383)
 3. Spanish  (359)
 4. French  (307)
 5. German  (212)
 6. Chinese  (112)
 7. Turkish  (45)
 8. Italian  (33)
 9. Russian  (30)
 10. Korean  (18)
 11. Japanese  (14)
 12. Polish  (12)
 13. Slovak  (11)
 14. Czech  (10)
 15. Romanian  (9)
 16. Slovenian  (6)
 17. Norwegian  (4)
 18. Dutch  (4)
 19. Serbo-Croatian  (4)
 20. Hungarian  (2)
 21. Lithuanian  (1)
 22. Thai  (1)
 23. Icelandic  (1)
 24. Ukrainian  (1)
 25. Finnish  (1)
 26. Hebrew  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Paul Sharp
 2. Costas M. Constantinou
 3. Pauline Kerr
 4. Sharp, Paul
 5. Acuto, Michele

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...