skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Ngôn ngữ: French xóa Chủ đề: International Law xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Select Proceedings of the European Society of International Law, Volume 2 2008 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Select Proceedings of the European Society of International Law, Volume 2 2008 2

Ruiz Fabri, Hélène

E-ISBN 1849460647 ; E-ISBN 1847315895 ; E-ISBN 9781849460644

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Ordering Pluralism A Conceptual Framework for Understanding the Transnational Legal World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ordering Pluralism A Conceptual Framework for Understanding the Transnational Legal World

Delmas-Marty, Mireille

E-ISBN 1841139904 ; E-ISBN 1847315313 ; E-ISBN 9781841139906

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Suppressing the financing of terrorism a handbook for legislative drafting (French).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suppressing the financing of terrorism a handbook for legislative drafting (French).

International Monetary Fund. Legal Dept;

E-ISBN 1589062639 ; E-ISBN 9781463923181 ; E-ISBN 9781463995997 ; E-ISBN 9781589062634

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...