skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Interface Model xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface model enabling decomposition method for architecture definition of mechatronic systems

Zheng, Chen ; Le Duigou, Julien ; Bricogne, Matthieu ; Dupont, Erwan ; Eynard, Benoît

Mechatronics, December 2016, Vol.40, pp.194-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4158 ; E-ISSN: 1873-4006 ; DOI: 10.1016/j.mechatronics.2016.10.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of Configuration Design Approaches: A Focus on Design of Complex Industrial Manufacturing Systems

Liu, Fan ; Zhang, Ye ; Zheng, Chen ; Qin, Xiansheng ; Eynard, Benoît

Procedia CIRP, 2019, Vol.81, pp.340-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2019.03.059

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface model-based configuration design of mechatronic systems for industrial manufacturing applications

Zheng, Chen ; Qin, Xiansheng ; Eynard, Benoît ; Li, Jing ; Bai, Jing ; Zhang, Yicha ; Gomes, Samuel

Robotics and Computer Integrated Manufacturing, October 2019, Vol.59, pp.373-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5845 ; E-ISSN: 1879-2537 ; DOI: 10.1016/j.rcim.2019.05.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eynard, Benoît
  2. Zheng, C.
  3. Eynard, B.
  4. Zheng, Chen
  5. Qin, X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...