skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: Imaging / Radiology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nozioni Tecniche Di Base
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nozioni Tecniche Di Base

Laghi, Andrea

ISBN: 9788847011106 ; ISBN: 8847011108 ; E-ISBN: 9788847011113 ; E-ISBN: 8847011116 ; DOI: 10.1007/978-88-470-1111-3_1

Toàn văn sẵn có

2
Semeiotica, epidemiologia e fattori di rischio dell’osteoporosi
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semeiotica, epidemiologia e fattori di rischio dell’osteoporosi

Luisetto, Giovanni ; Camozzi, Valentina

ISBN: 9788847013568 ; ISBN: 8847013569 ; E-ISBN: 9788847013575 ; E-ISBN: 8847013577 ; DOI: 10.1007/978-88-470-1357-5_3

Toàn văn sẵn có

3
Calcio e derivati della vitamina D, terapia sostitutiva, calcitonina, fluoruri, bisfosfonati
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calcio e derivati della vitamina D, terapia sostitutiva, calcitonina, fluoruri, bisfosfonati

Viapiana, Ombretta

ISBN: 9788847013568 ; ISBN: 8847013569 ; E-ISBN: 9788847013575 ; E-ISBN: 8847013577 ; DOI: 10.1007/978-88-470-1357-5_45

Toàn văn sẵn có

4
Imaging delle disfunzioni del pavimento pelvico
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imaging delle disfunzioni del pavimento pelvico

Granata, Vincenza ; Mandato, Ylenia ; Russo, Anna ; Reginelli, Alfonso

ISBN: 9788847017689 ; ISBN: 8847017688 ; E-ISBN: 9788847017696 ; E-ISBN: 8847017696 ; DOI: 10.1007/978-88-470-1769-6_14

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Viapiana, Ombretta
  2. Luisetto, Giovanni
  3. Reginelli, Alfonso
  4. Granata, Vincenza
  5. Camozzi, Valentina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...