skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 254  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Hygiene xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compound traditional Chinese medicinal wine

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种度硫平片及其制备方法
Dosulepin tablet and preparation method thereof

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种缬沙坦片及其制备方法
Valsartan tablets and preparation method thereof

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种厄贝沙坦片及其制备方法
Irbesartan tablet and preparation method thereof

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safe hot-water bag

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muff with mobile phone support

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicinal composition for treating asthma

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese herba preparation for treating stomach-yin deficiency type chronic atrophic gastritis

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traditional Chinese medicine preparation for treating liver-stomach disharmony type chronic superficial gastritis

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traditional Chinese medicine composition for treating thyroid adenoma due to phlegm-damp stagnation and preparation method thereof

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种四环素薄膜包衣片及其制备方法
Tetracycline thin film coated tablet and preparation method thereof

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种穿刺套针
Puncture trocar

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种20mg氢化可的松片处方和工艺规程
Prescription and technical process of 20mg hydrocortisone tablets

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种维拉帕米片及其制备方法
Verapamil tablets and preparation method thereof

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种氯丙嗪片及其制备方法
Chlorpromazine tablet and preparation method thereof

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种25mg阿米替林薄膜包衣片处方和工艺规程
25mg amitriptyline thin-film coating tablet prescription and technological procedure

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificial eyelashes sterilizing and glue-removing device with warning function

GAO, Yu-Guang

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种复方吡诺克辛钠纳米分散剂及其制备方法
Compound pirenoxine sodium nano dispersant and preparation method thereof

Cao Cheng ; GAO Yu

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种儿科检查器
Paediatrics finder

GAO Yu ; Luan Jinhua

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 254  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2009  (3)
 3. 2010đến2011  (8)
 4. 2012đến2014  (33)
 5. Sau 2014  (208)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (253)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (223)
 2. French  (8)
 3. German  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gao Yu
 2. Cao Cheng
 3. Chen Haijun
 4. GAO, Yu
 5. Bu Yunli

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...