skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Hygiene xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Active implant

Kurze; Peter ; Krysmann; Waldemar ; Knoefler; Wolfram ; Graf; Hans-Ludwig ; Bethmann; Wolfgang ; Hampel; Horst

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AKTIVES IMPLANTAT

Kurze,Peter,De ; Krysmann,Waldemar,De ; Knoefler,Wolfram,De ; Graf,Hans-Ludwig,De ; Bethmann,Wolfgang,De ; Hampel,Horst,De

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLANT WITH IMPROVED SURFACE'S PROPERTIES

Poll,Hans-Ullrich,DD ; Hampel,Horst,DD ; Knoefler,Wolfram,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Wickleder,Karl-Heinz,DD ; Koetzschke,Hans-Joerg,DD

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESCHICHTETES IMPLANTAT

Hampel,Horst,Dr.Med ; Starke,Manfred,Er.Nat ; Bethmann,Wolfgang,Dr.Dr.SC.Med ; Hamann,Claus,Dr.SC.Nat ; Knoefler,Wolfram,-Med

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BESCHICHTETEN IMPLANTATS

Kampfrath,Gerit,DD ; Hamann,Claus,DD ; Hampel,Horst,DD ; Knoefler,Wolfgang,DD ; Graf,Hans-Ludwig,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESCHICHTETES IMPLANTAT

Kurze,Peter,DD ; Krysmann,Waldemar,DD ; Marx,Guenter,DD ; Knoefler,Wolfram,DD ; Graf,Hans-Ludwig,DD ; Hampel,Horst,DD

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AKTIVES IMPLANTAT

Kurze,Peter,DD ; Krysmann,Waldemar,DD ; Knoefler,Wolfram,DD ; Graf,Hans-Ludwig,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Hampel,Horst,DD

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLANTAT MIT VERBESSERTEN OBERFLAECHENEIGENSCHAFTEN

Poll,Hans-Ullrich,DD ; Hampel,Horst,DD ; Knoefler,Wolfram,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Wickleder,Karl-Heinz,DD ; Koetzschke,Hans-Joerg,DD

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLANT WITH COVERING LAYER

Hampel,Horst,DD ; Starke,Manfred,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Hamann,Claus,DD ; Knoefler,Wolfram,DD

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESCHICHTETES IMPLANTAT

Hampel,Horst,DD ; Starke,Manfred,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Hamann,Claus,DD ; Knoefler,Wolfram,DD

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VORRICHTUNG ZUR BESTRAHLUNG VON BLUTPLASMA UND ANDEREN FLUESSIGKEITEN

Wiesner,Siegfried,DD ; Hampel,Horst,DD ; Frick,Gerhard,DD ; Dehmlow,Ronald,DD ; Wiesner,Anke,DD ; Koerner,Manfred,DD

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLANTAT MIT VERBESSERTEN OBERFLAECHENEIGENSCHAFTEN

Poll,Hans-Ulrich,Dr.SC.Nat ; Hampel,Horst,Dr.Med ; Knoefler,Wolfram,-Med ; Bethmann,Wolfgang,Dr.Dr.SC.Med ; Wickleder,Karl-Heinz,Dr.Dr.Nat.Habil ; Koetzschke,Hans-Joerg,Dr.SC.Med

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESCHICHTETES IMPLANTAT

Hampel,Horst,DD ; Morzeck,Peter,DD ; Weissmantel,Christian,DD ; Ernst,Sabine,DD

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESCHICHTETES IMPLANTAT

Hampel,Horst,Dr.Med ; Morzeck,Peter,Er.Nat ; Weissmantel,Christian,Er.Nat.Habil ; Ernst,Sabine

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (2)
 2. 1982đến1983  (4)
 3. 1984đến1984  (1)
 4. 1985đến1986  (2)
 5. Sau 1986  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (11)
 2. English  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hampel,Horst,DD
 2. Knoefler,Wolfram,DD
 3. Bethmann,Wolfgang,DD
 4. Hampel,Horst,Dr.Med
 5. Hamann,Claus,DD

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...